Народни посланик Драган Чавић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На 7. редовној сједници одржаној 29.10.2015. године, Народна скупштина је усвојила Закључак у вези са Извјештајем о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине у Хагу, Закључак гласи: Народна скупштина Републике Срспке обавезује Владу Републике Српске да одмах обезбиједи средства за помоћ породицама лица из Републике Срспке који се налазе у поступку суђења у Хашком трибуналу и да обезбиједе континуитет финансијеске помоћи све до изрицања правоснажних пресуда. И под 2.: Средстава из тачке 1. била би намијењена за покриће трошкова путовања, боравка и осталих трошкова породица лица из тачке 1. приликом њихових посјета, и то најмање једном у 60 дана, односно 6 пута годишње.

Моје питање:

Коме, када и у ком износу Влада је одобрила средстава по овом закључку Народне скупштине од 29.10.2015. године, са 7. засједања и ако није, шта и када намјерава учинити ради реализације овог закључка?

ОДГОВОР:

Број:08.040/011-83/16

Датум: 29.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП, поставио је на Десетој сједници одржаној 02. марта 2016. године, посланичко питање које гласи:

  • „На 7. сједници одржаној 29.10.2015. године, Народна скупштина је усвојила закључак у вези са Извјештајем о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине у Хагу, закључак гласи: Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да одмах обезбиједи средства за помоћ породицама лица из Републике Српске који се налазе у поступку суђења у Хашком трибуналу и да обезбиједе континуитет финансијске помоћи све до изрицања правоснажних пресуда. И под 2. Средства из тачке 1. била би намијењена за покриће трошкова путовања, боравка и осталих трошкова породица лица из тачке 1. Приликом њихових посјета, и то најмање једном у 60 дана, односно шест пута годишње. Моје питање: Коме, када и у ком износу Влада је одобрила средства по овом закључку Народне скупштине од 29.10.2015. године, са 7. засједања и ако није, шта и када намјерава учинити ради реализације овог закључка?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске, на 61. сједници одржаној 19.02.2016. године, донијела је одлуку да је за реализацију пружања новчане помоћи хашким притвореницима утврђена једнократна новчана помоћ у укупном износу од 40.000,00 КМ за 2016. годину, те да ће начин, критерији и услови за коришћење појединачне финансијске помоћи бити утврђени посебним правилником који ће, уз сагласност Владе Републике Српске донијети Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица. Средства ће бити обезбијеђена у буџету у оквиру Центра, а Центар ће вршити дознаку средстава на рачун корисника и о дозначеним средствима информисати Владу. С тим у вези, Влада Републике Српске на 65. сједници одржаној 17.03.2016. године донијела је Правилник о додјели новчане помоћи лицима из Републике Српске која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу.

               Такође, Влада Републике Српске ће у 2016. години сагледати све могућности  за испуњавање обавеза из Закључка Народне скупштине Републике Српске донесеног на 7. редовној сједници одржаној 29.10.2015. године, везаних за финансијску помоћ породицама лица из Републике Српске која се налазе у поступку суђења у Хашком трибуналу.

С  поштовањем,

                                                             

                                                                                                  М И Н И С Т А Р                                     

                                                                                                            Антон Касиповић             

 

 

 

 

 

 

02.03.2016
Сазив: 
9