Народни посланик Драган Чавић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Зашто није објављена Одлука о референдуму о суду и тужилаштву БиХ, гдје се она налази, ко спречава њено објављивање у Сл. гласнику и по којим одредбама и којег закона је омогућена оваква пракса?

ОДГОВОР:

Број:08.040/052-3081/16

Датум: 05.05.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП, поставио је на Једанаестој сједници одржаној 06. априла 2016. године, посланичко питање које гласи:

  • „Зашто није објављена Одлука о референдуму о суду и тужилаштву БиХ, гдје се она налази, ко спречава њено објављивање у Службеном гласнику и по којим одредбама и којег закона је омогућена оваква пракса?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Објављивање Одлуке Народне скупштине Републике Српске о референдуму о Суду и Тужилаштву Босне и Херцеговине није у надлежности Министарства правде Републике Српске и ово Министарство не располаже информацијама да ли и ко спречава објављивање Одлуке у Службеном гласнику Републике Српске.

С  поштовањем,

ДОСТАВИТИ:             

 

                                                               

  1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     

 

  1. А р х и в а                                                                                                 Антон Касиповић                                               

 

 

06.04.2016

Име посланика:

Сазив: 
9