Народни посланик Драган Чавић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је 23. марта 2016. године, након наставка Десете сједнице одржаног 15., 16. и 17. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Уколико дође до пробијања утврђених рокова из члана 50. став 1. и став 5. Закона о уређењу простора и грађењу од стране надлежног органа јавне управе са становишта важења документа просторног уређења, да ли је документ донесен у поступку у којем су прекршене наведене одредбе Закона по питању рокова правно важећи и може се примјењивати?

               Такође се поставља и питање која су овлашћења надлежних органа када дође до пробијања рокова у горе наведеном поступку, тј. шта су конкретно носилац припреме документа и надлежна скупштина дужни или у могућности урадити како би се окончао поступак у предмету код којег је дошло до пробијања законских рокова?

ОДГОВОР:

Број: 15.02-011-123/16

Датум, 31.03.2016.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству je дана 28.03.2016. године, путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-109/16 од 25.03.2016. године, достављено посланичко питање народног посланика Драгана Чавића.

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП-а након наставка Десете сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаног 15., 16. И 17. марта 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:          

„Уколико дође до пробијања утврђених рокова из члана 50. став 1. и став 5. Закона о уређењу простора и грађењу од стране надлежног органа јавне управе са становишта важења документа просторног уређења, да ли је документ донесен у поступку у којем су прекршене наведене одредбе Закона по питању рокова правно важећи и може се примјењивати?

Такођер се поставља и питање која су овлашћења надлежних органа када дође до пробијања рокова у горе наведеном поступку, тј. шта су конкретно носилац припреме документа и надлежна скупштина дужни или у могућности урадити како би се окончао поступак у предмету код којег је дошло до пробијања законских рокова?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Прекорачење прописаних рокова у члану 50. став 1. и став 5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) није санкционисано одредбама Закона у глави VIII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ.

У таквим ситуацијама надлежност је републичког урбанистичко-грађевинског инспектора да изврши надзор над израдом и доношењем документа просторног уређења у смислу члана 170. став 1. тачка а) Закона.

 

                                                                                                                   МИНИСТАР        

                                                                                                                                Сребренка Голић            

 

 

 

 

23.03.2016
Сазив: 
9