Народни посланик Драган Чавић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:
Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Какви су резултати јавне расправе Закона о измјенама и допунама Закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама и каква су мишљења и приједлози изнесени током јавне расправе у да ли их могу добити у писменој форми?

ОДГОВОР:
Број: 12.03-011-156/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Чавић (Клуб посланика НДП) је на 4. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 19. маја 2015. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Какви су резултати јавне расправе Закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама и каква су мишљења и приједлози изнесени током јавне расправе и да ли их могу добити у писменој форми?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Закључком Народне скупштине Републике Српске број 02/1-021-128/15 од 05.02.2015. године  објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 09/15 утврђено је да Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама уређује питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције. Такође, поменутим Закључком обавезано је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да о истом спроведе јавну расправу у року од 30 дана.

  У складу са наведеним, ово Министарство је организовало одржавање јавних расправа  према сљедећем распореду:

 1. ТРЕБИЊЕ понедјељак, 23.02.2015.године са почетком у 12 часова (велика сала Скупштине града Требиње);
 2. ДЕРВЕНТА уторак, 24.02.2015. године са почетком у 11 часова (велика сала Скупштине општине Дервента);
 3. ПРИЈЕДОР сриједа, 25.02.2015. године са почетком у 11 часова (велика сала Скупштине града Приједор);
 4. ФОЧА сриједа, 25.02.2015.год. са почетком у 11 часова (Сала центра за културу и информисање);
 5. БАЊА ЛУКА петак, 06.03.2015. године са почетком у 12 часова (Административни центар зграде Владе);
 6. БИЈЕЉИНА понедељак, 09.03.2015. године у 11 часова (Центар за културу „Семберија");

О датуму одржавања јавних расправа обавијештени су начелници/градоначелници у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Српској и од истих је затражено да о јавној расправи обавијесте научну и стручну јавност, привредна друштва, невладине организације  и сву заинтересовану јавност. Поред писменог обавјештавања јединица локалне самоуправе, писменим путем и путем електронске поште о распореду одржавања обавијештени су и Привредна комора Републике Српске, Републичка управа за инспекцијске послове, Пољопривредни задружни савез Републике Српске, Удружење пољопривредних произвођача, као и све активне задруге, а информација о распореду одржавања јавних расправа била је објављена и на интернет страници Министарства.

У уводном дијелу свих расправа представници Министарства су детаљно образложили Нацрт закона са посебним освртом на разлоге због којих се приступило изради новог закона и унапређења која нуди овај Нацрт у односу на постојећи Закон. За све одржане расправе вођен је записник и сачињен списак присутних лица са њиховим потписом.

У току расправе, након презентације текста Нацрта закона приједлози, примједбе, сугестије и мишљења у погледу предложених законских рјешења у највећој мјери биле су упућене од Пољопривредног задружног савеза и од стране задруга које су основане у ранијем периоду, које су имале право кориштења на непокретностима, које данас углавном издају пословне објекта под закуп, нису усаглашене са одредбама закона и мало или никако не обављају дјелатности задруга. Расправа по предложеном тексту закона највише се односила на одредбе везане за непокретности које се у јавним евиденцијама воде као државна односно друштвена имовина дата на кориштење задругама и углавном став задруга и  задружног савеза је да ове измјене не рјешавају питање како наводе задружне имовине која је стечена властитим радом из ранијег периода и коју задруге посједују и користе преко 30 година без ометања било кога.

С обзиром да је министарство у току израде закона по питању рјешавања задружне имовине имало низ консултација са представницима Министарства правде, Правобранилаштвом Републике Српске, Управе за геодетско и имовинско правне послове, Задружним савезом, једним бројем задруга и Законодавством РС,  којима је у радној верзији понудило начин рјешавања тог питања, а који је одговарао  задружном сектору, није могао бити прихваћен од надлежних институција и усаглашен је предложени текст закона.

Министарство је и послије одржаних јавних расправа организовало још један састанак са горе наведеним институцијама са циљем да се усагласи шта је то задружна имовина, а што се показало да  постоје  различита мишљења по том питању.

Након разматрања приједлога и сугестија изнесених на јавној расправи, достављених обрађивачу у писаној форми у току јавне расправе и одржаних састанака надлежних институција на којима су се   показала различита стручна мишљења у погледу поимања задружне имовине неће се ићи у даља законска рјешења све док се стручно не усагласи питање задружне имовине.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

 ПРИЛОГКОМЕНТАРИ СА ЈАВНИХ РАСПРАВА

 

 • БИЈЕЉИНА (09.03.2015)

 

Миле Мирковић, директор ПЗС Агросемберија, Бијељина, је мишљења да су досадашње измјене закона само погоршале стање у задружном сектору, а предложена нова законска рјешења ће још погоршати стање у том сектору. Надаље предлаже да се избаци члан 48. постојећег закона, да би се избјегле штетне последице по задружни сектор, као и да се укњижба задружне имовине ријеши као у земљама у окружењу. Крајњи приједлог је да се повуче овај Нацрт из процедуре и поново покушају наћи рјешења везана за проблеме у задружном сектору.

Пољопривредна задруга Обудовац, Обудовац, предлаже да члан 48. пропише да што је катастарски на задругама нек припада задругама, без друштвено корисничке заједнице.

Душан Петровић, Чађавица, Бијељина, је указао на проблем рјешавања поврата одузетог земљишта.

БАЊА ЛУКА (06.03.2015)

ПЗС РС – (Рајко Кулага-предсједник )да овај закон ништа не рјешава, да се повуче и да се сједне и сачини нешто са чим би били сви задовољни.

Зз „Агропромет“ Бања Лука-(Анђелко Ловре-директор) , повући закон и дати у дораду, тражи да му геодетска управа  упише оно што се води као задружно 1/1 али они то неће.

ЗЗ „Кнежица“ Козарска Дубица (Вељко Гарача-директор) тражи да се питање имовине избрише из закона и да се то питање рјешава кроз постојеће законе, који су на снази (закон о стварним правима).

Пољопривредна школа Бања лука – одржати тематску сједницу и покушати наћи рјешење.

ЗЗ „Србац“  Србац (Зоран Јокановић-директор)  највећи проблеми су у геодетској управи и треба да укњижавају оно што није спорно.

ДЕРВЕНТА (24.02.2015.године)

Сида Томић општина Модрича је истакла да је општина Модрича у законском року поднијела захтјев за упис непокретности и да је поступак преноса још у току, вођени су  судски  спорова и  предмети су враћени на поновно одлучивање. Конкретних приједлога на измјену и допуну на Нацрт закона није дала.

Драгиша Марковић је истакао да је потребан овај закон и поставио питање: „ Како доказати да је непокретност стечена теретно правним пурем и шта се ту узима као доказ?

Рајко Кулага је упутио лично мишљење да се у предложеном тексту неће ријешити питање задружне имовине, да је ту више проблема од самог тумачења шта је државна а шта друштвена својина, комисија која је формирана за утврђивање државне својине није одрадила свој дио посла, предложене измјене нису у складу са чланом 47 Закона о задругама.На крају је додао да ће Пољопривредни задружни савез писаним путем доставити примједбе, сугестије и приједлог за измјене.

Ибрахимпашић  Смаил испред ОПЗ „Таревци“ Модрича је истакао да је крајње вријеме да се на то питање око имовине задруге стави тачка и да се задруге окрену раду.

Владимир Усорац је коментарисао да је потребно да задругама управљају пољопривредни произвођачи и да они треба да буду у задругама.

Резиме: конкретних захтјева за измјене од присутних није било, стим да ће Пољопривредни задружни савез писаним путем доставити свој приједлог измјена.

ПРИЈЕДОР (25.02.2015.године)

ОПЗ „Агробиље“ (Томић Бошко - директор) је доставио у писаној форми примједбе.

ФОЧА (25.02.2015.године)

Само се тражило појашњење шта су то докази о теретно правном стицању имовине

 • ТРЕБИЊЕ (23.03.2015.године)

Није било примједби на нацрт закон

ПИСАНЕ ПРИМЈЕДБЕ

У остављеном року обрађивачу Закона пристигли су приједлози, сугестије и мишљења у писаној   форми и то од: 

 1. ЗЗ „Приједор“ Приједор  (Душан Згоњанин-директор) позивају се на Општи закон о задругама БиХ да је он требао остати, да нам наш закон није ни потребан.

Приједлог. Да се Закон повуче и да се донесе нови, тако да све непокретности уписане као државна својина дата на кориштење задругама да се упише као својина задруге без обзира на начин како је стечена.

 1. ПП „Пале“ Пале ( Мирјана Јакмировић-директор) позивају се да Закон није у складу са Уставом, Законима ЕУ, да стоји ознака „Непримјењиво“, није се предвидило упис имовине стечену радом и пословњем, кориштење без ометања

Приједлог: Да се закон повуче и донесе други квалитетнији закон .

 1. ПЗС „Агросемберија“ Бијељина- (Миле Мирковић-директор) – Закон није у сагласности са Уставом, Законима ЕУ , да стоји ознака „Непримјењиво“

Приједлог: да се закон повуче и да се донесе други по хитном поступку који би између осталог питање задружне имовине рјешио на начин„ Да непокретности које чине задружну имовину  и које је задруга стекла куповином , изградњом или другим правним послом и за које задруге посједују доказ о  стицању и располагању уписаће се као својина задруге или има несметан посјед и фактичку власт над предметном имовином 20 и више година до дана ступанја на снагу овог закона.

 1. ЗЗ „Кнежица“ К. Дубица (Вељко Гарача директор) није у интересу задуга и у супротности са Општим законом о задругама БиХ.

Приједлог: Да се Закон повуче.

 1. ПЗ „Кооператива“ Прњавор (Јанча Весна директор) „ да се у члану 9. умјесто ријечи „У року из става 1. овог члана (члан 80.“ Да се упишу ријечи „До ступања на снагу измјена и допуна овог закона“
 2. ЗЗ „Поткозарје“ Романовци –у стечају , приједлог да се члан 48. гласи „ Да се све непокретности како земљиште тако и објекти које су пољопривредне задруге стекле својим средствима теретно правним послом упишу као својина задруге,  а да оно што је задруга добила на кориштење упише у својину општине, и да на то имају право све задруге , а не само активне.
 3. ОПЗ „Агробиље“ Костајница  (Томић Бошко - директор) је доставио у писаној форми примједбе и приједлог који гласи: „ да се у члану 48 тачка 5. У првом реду испред ријечи „објекте“  дода ријеч „земљиште“, да се у трећем реду брише „ према регулационом плану , односно мишљењу органа јединице локалне самоуправе надлежног за уређење простора  на подручју за које није донесен регулациони план.
 4. Пољопривредни задружни савез републике Српске (Рајко Кулага –предсједник) достављене примједбе у писаној форми:

Што се тиче рјешавања питања задружне имовине задружни савез предлаже следеће измјене:

          8.1.  Да се у члану 47. (није мјењан у нацрту) иза става 3. додају нови ставови 4,5 и 6 (а остали ставови да се помјере)  који гласе:

                  (4) Непокретности које чине задружну имовину из става 3 овог члана и које је задруга стекла куповином, изградњом, замјеном, донацијом, поклон, легат, задужба, диобени биланс или другим правним послом и за које задруга посједује доказ о стицању и располагању уписаће се као својина задруге или има несметан посјед и фактичко власништво над предметном имовином 20 и више година до дана ступања на снагу овог закона.

                  (5) Захтјев за упис непокретности из става 4. овог члана, задруга подноси надлежној подручној јединици Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

                  (6) Упис непокретности из става 4. овог члана врши се рјешењем надлежне подручне јединице Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

          8.2.  Члан 48. Предлажу да се не мјења, да остане исти какав је и сад тренутно на снази

          8.3.  Предлажу да се дода нови члан који гласи:

                    Имовина која је била у власништву задруга и задружних савеза,односно савеза задруга, после 1.јула 1953. године, а која је организационим односно статусним променама или на други начин пренијета без накнаде другим корисницима који  нису задруге или задружни савези, биће враћена задрузи исте врсте чија је имовина била, односно задружном савезу, који врши функцију задружних савеза чија је имовина била, ако ње нема онда задрузи исте врсте која послује на подручју на коме је пословала задруга која је била власник имовине чији се повраћај тражи, односно задружном савезу који врши функције задружног савеза, односно савеза задруге чија је имовина била.

         8.4. Остале измјене савеза су предложене да се прецизније дефинише дјелатност задруга,    конкуренција приликом избора органа управљања и руковођења и онемогући преплитање функција у органима управљања у задругама, прецизније дефинишу казнене одредбе и да већи значај институту задружне ревизије, брисањем неактивних задруга из судског регистра након истека прелазног периода.              

8.5. Приједлог Управног одбора Савеза је:

У случају да не буде постојала процедурална могућност за спровођење измјена и допуна Закона о пољопривредним задругама у предложеној форми или неприхватања нашег приједлога, Управни одбор тражи да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама повуче из скупштинске процедуре чињеничним стањем и стварним начином стицања имовине.

 

 

 

 

 

 

19.05.2015
Сазив: 
9