Народни посланик Драган Чавић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Да ли је Министарство финансија  кроз скупштинску активност  у скупштини акционара а.д. Лутрија Републике Српске дало сагласност за куповину пословног простора од фирме Гранд-трејд у власништву пресуђеног криминалца Миле Радишића, колико је укупно плаћено Гранд-трејду и из којих извора?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-2315-1/17

Датум: 02.10.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Чавић, је на Петнаестој  сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Да ли је Министарство финансија кроз скупштинску активност у скупштини акционара а.д. Лутрија Републике српске дало сагласност за куповину пословног простора од фирме Гранд трејд у власнисштву пресуђеног криминалца Миле радишића, колико је укупно плаћено Гранд-трејду и из којих извора?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске дала је сагласност Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на Одлуку о располагању имовином велике вриједности, односно набавци пословног простора од 21.10.2016. године, којом се одобрава Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука куповина пословног простора у Бања Луци од понуђача „Гранд Трејд“ д.о.о. Бања Лука, а на основу Јавног позива за достављање понуда ради куповине пословног простора у Бањој Луци од дана 08.08.2016. године.

Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука донијела Одлуку број 5059-СА од 21.10.2016. године о кредитном задужењу и давању у залог некретнине којом се одобрава Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука кредитно задужење на износ од 2.000.000,00КМ на период од седам година у циљу куповине пословног простора у улици Вука Караџића број 2. Саставни дио ове одлуке је: Елаборат независног процјењивача о економској оправданости набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука; Студија о оптималном избору и структури извора финансирања у сврху набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука и Процјена тренутне фер тржишне вриједности и вјештака архитектонско-грађевинске струке.

Укупна вриједност пословног простора износила је 2.755.883,52КМ са ПДВ-ом. Наведени износ је исплаћен једним дијелом из кредитних средстава у износу од 1.500.000,00 КМ, а остатак средстава у износу од 1.255.883,52 КМ је обезбјеђено из властитих средстава.

 

                                                                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                       др Зоран Тегелтија

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9