Народни посланик Драган Чавић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА

Колико, господине министре, сте остварили нето зараде укупно у 2016. години по свим основама које укључују нето плату министра финансија, све нето накнаде за учешће  у савјетима, управним и надзорним одборима, одборима за ревизију, разно- разним пројектима, ad hok формираним интерресорним  и институцијама Репубилке Српске и БиХ?

Тражим да ми одговорите у писменој форми и колики вам је укупан нето  приход, односно нето зарада, не приход, без одбитака, нето зарада коју сте остварили у 2016. години?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1115-1/17

Датум: 26.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП, поставио је на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

„Колико, господине министре; сте остварили нето зараде укупно у 2016. години по свим основама које укључују нето плату министра финансија, све нето накнаде за учешће у савјетима, управним и надзорним одборима, одборима за ревизију, разно-разним пројектима, ad hok формираним интерресорним и институцијама Републике Српске и БиХ?

Тражим да ми одговорите у писменој форми и колико вам је укупан нето приход, односно нето зарада, не приход, без одбитака, нето зарада коју сте остварили у у 2016.години?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поштовани, министар финансија по својој функцији је члан више управних и надзорних одбора, комисија, како на нивоу Републике Српске тако и на нивоу БиХ.

Чланство у њима је искључиво везано за функцију коју обавља као министар.

Министар финансија прима накнаду само за чланство у Управном одбору Агенције за осигурање депозита БиХ. За рад у осталим управним и надзорним одборима, те комисијама, не прима новчану накнаду.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                       др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017
Сазив: 
9