Народни посланик Драгомир Васић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

 

Народни посланик Драгомир Васић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет петој сједници одржаној 19. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

                Да ли сте Ви лично или неко из Министарства правде Републике Српске наложили неким актом управнику КПЗ Фоча да од затвореника осуђених за ратне злочине тражи попуну упитника у коме се, између осталог, тражи да призна кривицу како би након одлежане 2/3 казне пуштен на слободу?

                Ако нисте Ви наредили, молим да провјерите ове наводе и да ме писмено обавијестите на основу чијег налога управник тражи попуну упитника на овај начин.

 

ОДГОВОР:

Број: 08.030/052-4727/18

Датум, 11.07.2018.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Б А Њ А   Л У К А

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, -

                    Народни посланик Драгомир Васић, посланик СДС-СРС РС,  поставио је на Двадесет петој  сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 19.јуна 2018. године,  сљедеће посланичко питање:

                    „ Да ли сте Ви лично или неко из Министарства правде Републике Српске наложили неким актом управнику КПЗ Фоча да од затвореника осуђених за ратне злочине тражи попуну упитника у коме се, између осталог, тражи да призна кривицу како би након одлежане 2/3 казне пуштен на слободу ? “

                    У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                    Министарство правде Републике Српске је наведено посланичко питање упутило в.д. директору Казнено-поправног завода у Фочи који је доставио сљедећи одговор:

„ Поводом посланичког питања народног посланика Драгомира Васића, одговорно тврдимо да се у КПЗ Фоча не тражи од осуђених лица-суђених за ратне злочине, попуњавање било каквог упитника, нити признавање кривице за учињено КД, како би након 2/3 издржане казне затвора исти били пуштени на слободу.

Питање односа према почињеном кривичном дјелу  је само један од елемената који се разматра у поступку одобравања условног отпуста, а који је прописан ранијим чл. 174., а сада чл. 194. Закона БиХ о извршењу кривичних санкција, мјере притвора и других мјера - пречишћени текст ( „Службени гласник БиХ“  бр. 22/16). Скоро идентично законско одређење је и у чл. 155. Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске“. бр. 12/10, 117/11, 98/13 И 44/16 . Елементи који се још цијене су ранија осуђиваност ,понашање у заводу, учешће у третману, ризик поновног чињења кривичних дјела, остатак неиздржаног дијела казне и адекватност приједлога за измјештање. Досадашња пракса указује, да се у сваком конкретном случају цијене сви ови побројани елементи па и лични став осуђеног према почињеном дјелу. Наша Установа је увијек инсистирала на чињеничном стању који садржи јасне показатеље  и јасно  исказане личне ставове осуђених, без  примјеса и било каквог наговарања или утицаја на осуђено лице. 

Инструкција Министарства правде Републике Српске о поступању казнено-поправних установа у предметима премјештаја, прекида казне затвора, условног отпуста и радног ангажовања осуђених лица, бр. 08.030/240-92/11 од 25.07.2011 године децидно прописује начин поступања и форму  извјештаја који Установе достављају надлежним органима па и Комисији за условни отпуст. Наведеном инструкцијом  у чл. 3. ст. 3. т. е) прописано је да извјештај Установе мора садржавати, поред осталог, и став осуђеног према почињеном кривичном дјелу. Ово је из разлога да би се постигла  објективност поступања у конкретном случају, те ради уједначавања критеријума и остваривања потпуног увида у све чињенице и околности релевантне за доношење адекватне одлуке.  Како би се избјегле недоумице и нејасноће по овом питању, осуђена лица КПЗ Фоча, су се дана 28.01.2016 године, непосредно обратила молбом Министарству правде БиХ - помоћнику министра г-дину Мустафи Бисићу,  за ''тумачење''  чл. 174 Закона БиХ о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера. Министарство правде БиХ је у свом одговору,акт бр. 07-15-1-1019/16 од 11.02.2016. године, осуђеним лицима и нашој Установи доставило мишљење о примјени чл. 174. Закона, гдје је још једном апострофирана обавеза Установе око достављања података о односу осуђеног према жртви кривичног дјела, који у бити обухвата и субјективни и објективни однос осуђеног према почињеном кривичном дјелу ( да ли признаје кривично дјело и да ли се каје због истог).

КПЗ Фоча крајње професионално приступа извршењу пресуда осуђених лица. Свим осуђеним, па и категорији осуђених за ратне злочине је омогућен једнак и потпун третман, заснован само на закону и подзаконским актима који регулишу материју извршења кривичних санкција. Ниједно ограничење изван закона се не намеће које нема сврху извршења. Потврда ових тврдњи су позитивни извјештаји инспекцијских надзора уприличени са разних нивоа (ЦПТ, МП РС и МПБиХ, независне комисије и др.), те чињеница да нам ниједан извјештај досад није враћен на дораду, нити оцијењен као непотпун.

Политизовање рада КПЗ Фоча је недопустиво и по нашем мишљењу дјело оних лица који не испуњавају законске услове а себе сматрају  посебно заслужним грађанима ове земље“.

 

                    С пoштoвaњeм,

                                                                                                                              М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                              Антон Касиповић

Достављено:

  1. Наслову
  2. Архиви

 

Предмет обрадио:

Душко Шаин, начелник Одјељења за надзор

 

Сагласан:

мр Перо Дуњић,помоћник министра

19.06.2018

Име посланика:

Сазив: 
9