Народни посланик Драгомир Васић Министарству просвјете и културе/ Министарству финансија; Министарству науке и технологије

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драгомир Васић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТРУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ/ МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА

-МИНИСТРУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Због чега се не исплаћују стипендије студентима из Фондације ''Милан Јелић''?

ОДГОВОР:

Број:19/6-040/021-2/16

Датум: 04.05.2016. године

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

                              Драгомир Васић народни посланик, Клуб посланика СДС-СРС РС, на Једанаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 06. и 07. априла 2016. године године поставио је сљедеће посланичко питање: „ Због чега се не исплаћују стипендије студентима из Фондације „Милан Јелић“

                              У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо  с љ е д е ћ и

ОДГОВОР

-             Конкурс за додјелу стипендија првог циклуса студија (Фонд др Милан Јелић) објављује се почетком новембра мјесеца, односно након завршетка академске године - октобарског испитног рока. Достављене апликације се разматрају након истека периода предвиђеног конкурсом, тако да је уобичајени рок објаве резултата крај календарске године, што значи да се уговори са стипендистима потписују почетком наредне календарске године (2016).

-             Након потписивања уговора, врши се исплата до тада доспјелих стипендија за октобар, новембар и децембар 2015. године, што је и ове године урађено у предвиђеним роковима.

-             Стипендисти  Фонда др Милан Јелић су упознати са овим условима и исте прихватају потписивањем уговора.

-           Измирене су све доспјеле обавезе према стипендистима Фонда др Милан Јелић  за ову годину.

С поштовањем,

                                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                       Проф. др Јасмин Комић

 

06.04.2016

Име посланика:

Сазив: 
9