Народни посланик Драго Калабић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Калабић Драго, Клуб посланика СНСД поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Да ли је одлука о затварању породилишта у Прњавору резултат систематске рационализације у цијелом здравственом систему или је појединачни случај?

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-104/17

Бања Лука, 20.02.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драго Калабић је на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07., 08. и 09. фебруара 2017. године, поставио следеће посланичко питање:

Да ли је одлука о затварању породилишта у Прњавору резултат систематске рационализације у цијелом здравственом систему или је појединачни случај?             

У складу са чланом 82 Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11) дајемо следећи

ОДГОВОР

Здравствена установа да би испуњавала Законом прописане услове  за рад породилишта треба да посједује Рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске о испуњености услова у погледу кадра, простора и опреме за рад породилишта, а које је у складу са важећим Законом о здравственој заштити заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 106/09 и 44/15) и са Правилником о условима за почетак рада здравствене установе ("Службени гласник Републике Српске" број 121/09).

С обзиром да ЈЗУ Дом здравља Прњавор не посједује важеће горе наведено Рјешење, иста је добила задатак да испуни услове за рад породилишта или да се од средине 2017. године ради на затварању одјељења.

                         

  С поштовањем,     

                                                                                                                                  МИНИСТАР

                                                                                                                    Драган Богданић др мед.

Доставити:

  1. Генералном секретаријату

 Владе Републике Српске,

  1. а/а

 

07.02.2017
Сазив: 
9