Народни посланик Драго Тадић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драго Тадић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Четвртој сједници одржаној 23. јуна 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У име радника Предузећа ''Целпак'' Приједор, Торбица Чедо, просљеђујем сљедеће питање:

Када ће се завршити стечајни поступак у ''Целпак''-у, а станови који нису ушли у стечајну масу бити враћени Граду Приједор или надлежној институцији, како би радници који имају рјешење за додјелу станова ''Целпак''-а могли ући у посјед?

Породица Торбица има пет стамбених рјешења, али и данас живе као подстанари са два студента и супругином платом од 450 КМ.

Торбица Чедо, Улица 16. маја 6а, Приједор, тел.: 065 494 326.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-4795/15

Дана, 28.08.2013.године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Народни посланик Драго Тадић  (Клуб посланика СНСД- Милорад Додик), на наставку Четврте сједнице  Народне скупштине Републике Српске, одржаном 23. и 24. јуна, 2015.године, поставио је слиједеће посланичко питање Министарству правде Републике Српске:

„Када ће се завршити стечајни поступак у “Целпаку”-у, а станови који нису ушли у стечајну масу бити враћени Граду Приједор или надлежној институцији, како би радници који имају рјешење за додјелу станова “Целпак”-а могли ући у посјед? Породица Торбица има пет стамбених рјешења, али и данас живе као подстанари са два студента и супругином платом од 450,00 КМ.”

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Посланичко питање народног посланика Тадић Драге  упућено је Окружном привредном суду у Бања Луци, ради достављања информација у складу са надлежностима тог суда.

Актом Окружног привредног суда број 057-0-Су-15-000907 од 13.08.2015.године, обавијештени смо да је код тог суда у току стечајни поступак над стечајним дужником “Целпак” а.д. Приједор, у предмету број 57 0 Ст 090277 03 Ст, те да су у процесу приватизације станови ушли у пасивни подбиланс због чега нису могли бити уврштени у стечајну масу након отварања стечајног поступка над стечајним дужником “Целпак”.

У одговору суда даље се наводи да станови нису били предмет уновчавања ради намирења повјерилаца стечајног дужника, већ су исти откупљени од стране носилаца станарског права. Остало је неоткупљено 20 станова, које је Град Приједор користио за потребе алтернативног смјештаја, али исте није хтио преузети док стечајни дужник не престане постојати.

Стечајни поступак над стечајним дужником биће закључен у току ове године, а након правоснажности рјешења о закључењу стечајног поступка над “Целпак” а.д. Приједор, исто ће бити достављено регистру пословних субјеката Окружног привредног суда у Бања Луци ради брисања овог правног лица из судског регистра, након чега ће се стећи сви потребни услови да Град Приједор изврши преузимање наведених станова.

 

М И Н И С Т А Р

                                                                                                                     Антон Касиповић             

 

 

 

23.06.2015

Име посланика:

Сазив: 
9