Народни посланик Драго Тадић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драго Тадић, Клуб посланика СНСД Милорад Додик поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Ради се о приватизацији дражвног капитала Рудника жељезне руде Љубија. Према мојим сазнањима, Компанија Митал је упутила захтјев, Министарству и Влади за продају дражвног капитала, односно за практично проширење производње са копа Омарске на коп Љубију.

Само бих желио да знам, може ли ишта помоћник министра да одговори.

Ради се о веома значајном пројекту за подручје Приједора, па и за Републику Српску, покретање још једног копа и повећање производње, а самим тим и финансијска добит за буџет Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 05.07/                        /15   

Датум: 30.07.2015. године

НАРОДНАСКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драго Тадић (Клуб посланика СНСД) на четвртој сједници одржаној дана 19. маја 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање:

Ради се о приватизацији државног капитала Рудника жељезне руде Љубија. Према мојим сазнањима, Компанија Митал је упутила захтјев Министарству и Влади за продају државног капитала, односно за практично проширење производње са копа Омарске на коп Љубију.

Само бих желио да знам, може ли ишта помоћник министра да одговори. Ради се о веома значајном пројекту за подручје Приједора, па и за Републику Српску, покретање још једног копа и повећање производње, а самим тим и финансијска добит за буџет Републике Српске“.     

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Министарство индустрије, енергетике и рударства даје следећи

ОДГОВОР

Влади Републике Српске, односно Министарству индустрије, енергетике и рударства достављене су двије понуде за куповину акција државног капитала у РЖР „Љубија“, од стране Арцелор Миттал Холдингс АГ“ Зуг, Швајцарска и Israeli Investment Group – Overseas  Inc, са  сједиштем у Commonwealth of Dominica 8  Copthall, Roseau Valley, 00152.

Након разматрања достављених понуда, Влада Републике Српске, на 48. сједници одржаној 13.02.2014. године донијела је Одлуку о продаји 64,9998 % акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца. Наведеном одлуком, за купца акција изабран је Israeli Investment Group - Overseas Inc.

Приједлог наведене одлуке достављен је Народној скупштини Републике Српске, ради давања сагласности на исти. Међутим, Влада Републике Српске повукла је предметну одлуку из скупштинске процедуре, ради потребе за додатним усаглашавањем.

У међувремену, формирана је комисија за провођење поступка приватизације Рудника жељезне руде „Љубија“ Приједор, састављена од представника овог министарства, Министарства финансија и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.

Након поновног заузимања става Владе Републике Српске по наведеном питању, материјал ће се упутити на разматрање Народној скупштини Републике Српске.

Привредно друштво „ArcelorMittal“ д.о.о. Приједор тренутно изводи радове на експлоатацији минералне сировине на лежишту „Омарска“, локалитет Бувач, у складу са рјешењем Министарства индустрије, енергетике и рударства.

 

 

                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                            Петар Ђокић

 

 

 

 

19.05.2015
Сазив: 
9