Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је на наставку Друге сједнице одржаном 12. фебруара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

                Колико је трајао јавни позив за „подршку у унапређењу привредних активности и побољшања пословања привредних друштава? Када је завршен? Када је почео? Колико је било пријављених? Колико су их прихватили, колико одбили и због чега?

ОДГОВОР:

Број: 05.02/011-78 -1/19

Датум: 21.02.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                            

 

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је на наставку Друге сједнице Народне Народне скупштине, одржаном 12, 13. и 14. фебруара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Колико је трајао Јавни позив за подршку у унапређењу привредних активности и побољшања пословања привредних друштава?

Када је завршен?

Када је почео?

Колико је било пријављених?

Колико су их прихватили?

Колико одбили и због чега?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Влада Републике Српске је донијела Одлуку број: 04/1-012-2-2886/18 од 12.11.2018. године о условима и критеријима за утрошак новчаних средстава текућег гранта - подршка унапређењу привредних активности и побољшања пословања привредних друштава („Службени гласник Републике Српске“, број 105/18) и Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава („Службени гласник Републике Српске“, број 112/18).

 

У наведеним одлукама Владе утврђени су услови и критеријуми за утрошак новчаних средстава Текућег гранта – Подршка унапређењу привредних активности и  побољшања пословања привредних друштава, у укупном износу од 1.230.000 КМ, у циљу унапређења пословних процеса и ефикасности пословања привредних друштава подизањем нивоа квалитета пословања, повећања производних капацитета и обима

 

 

 

 

производње, унапређења технолошких процеса и увођења информационих технологија, као и повећања запослености и извоза у сектору прерађивачке индустрије Републике Српске.

Влада је дефинисала, а с обзиром на ограничен износ укупно расположивих новчаних средства, да ће средства бити додјељена најбоље рангираним привредним субјектима према критеријумима из Одлуке (број: 04/1-012-2-2886/18 од 12.11.2018. године), у опадајућем редослиједу, док не буду у потпуности потрошена.

Влада је утврдила структуру Јавног позива, намјену средстава, обавезе корисника средстава и инструменте обезбјеђења средстава. Министарство индустрије, енергетике и рударства је дана 24.11.2018. године, расписало Јавни позив за подршку унапређењу привредних активности и побољшања пословања привредних друштава, који је објављен у дневном листу „Глас Српске“ и такође 24.11.2018.године на веб страници Владе Републике Српске. Јавни позив је остао отворен за пријаве до 03.12.2018. године (10 календарских дана).

На Јавни позив своје пријаве је послало  укупно 156 привредних друштава.

Рјешењем министра индустрије, енергетике и рударства, број: 05.01/054-675/18 од 06.12.2018.године, именована је Комисија за спровођење поступка додјеле средстава за подршку унапређењу привредних активности и побољшања пословања привредних друштава.

Задатак Комисије је био да спроведе поступак додјеле новчаних средстава, а што обавезно обухвата: разматрање пријава привредних субјеката на јавни позив у погледу благовремености, потпуности и допуштености, провјеру испуњености услова, разматрање пројеката, оцјену и бодовање пријава привредних субјеката и утврђивање приједлога ранг-листе са износима новчаних средстава за додјелу.

Комисија је размотрила пријаве свих 156 привредних субјеката и на основу свих расположивих података из пријава и оних које је министарство прибавило службеним путем од  АПИФа и Пореске управе Републике Српске, министру предложила:

  • одбацивање за 5 привредних субјеката због неблаговремености и непотпуности,
  • одбијање за 27 привредних субјеката који нису испунили услове из Јавног позива и
  • бодовала 124 привредна субјекта који су испунили услове, те извршила рангирање истих према додјељеним бодовима.

На основу усвојене Ранг листе од стране Владе Републике Српске, са привредним субјектима су закључени уговори којима се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.

Цијели поступак је проведен јавно и транспарентно, на основу одлука Владе и Јавног позива, у којима су јавно дефинисани критеријуми и начин оцјењивања и поступања надлежног министарства и именоване Комисије.

 

Ранг листу коју је Влада усвојила достављамо у прилогу овог одговора.

 

 

 

       
    Text Box: МИНИСТАР<br />
Петар Ђокић<br />
  Text Box: Прилог: Ранг листа </p>
<p>Достављено:<br />
1.	Наслову,<br />
2.	а/а.</p>
<p>
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

       

Редни број

Назив привредног друштва

Претежна дјелатност привредног друштва

Износ коначно додијељених средстава у КМ према признатој вриједности пројекта

1

FORESTA d.o.o. Kostajnica

16.21 дрвна индустрија

86,400.00

2

SANA-LINEA AD Kostajnica

14.13 текстилна индустрија

75,600.00

3

MAX COMERC d.o.o. Čelinac

25.12 метална индустрија

79,200.00

4

ATOM COMPANY d.o.o. Srbac

24.33 метална индустрија

79,200.00

5

ALUMONT TRADE d.o.o. Vukosavlje

22.23 производња пластике

45,000.00

6

E-METAL d.o.o. Šamac

25.29 метална индустрија

77,400.00

7

COMPEX d.o.o. Banja Luka

18.12 графичка индустрија

36,000.00

8

FOD d.o.o. Šekovići

31.09 производња намјештаја

54,000.00

9

SIM TECHNIK d.o.o. Kotor Varoš

 25.62 метална индустрија

73,800.00

10

JODDY DREAMS d.o.o. Čelinac

31.03 дрвна индустрија

23,400.00

11

OBUĆA d.o.o. Zvornik

15.20 производња обуће

73,800.00

12

KOSMOS d.o.o. Banja Luka

25.40 метална индустрија

73,800.00

13

HI DESTILACIJA a.d. Teslić

20.14 хемијска индустрија

73,800.00

14

KOMPANIJA JOVAN d.o.o. Lončari

16.10 дрвна индустрија

73,800.00

15

CROMEX d.o.o. Prijedor

25.12 метална индустрија

63,000.00

16

VAM d.o.o. Čajniče

16.10 дрвна индустрија

55,800.00

17

BKV GROUP d.o.o. Bileća

10.91 прехрамбена индустрија

36,000.00

18

ŠUMSKA TAJNA d.o.o. RIBNIK

10.39 прехрамбена индустрија

27,000.00

19

BRAĆA STJEPANOVIĆ d.o.o. Novi Grad

16.10 дрвна индустрија

61,500.00

20

PROCESNA OPREMA INŽENJERING d.o.o. Laktaši

25.29 метална индустрија

61,500.00

 

 

 

1,230,000.00

 

     

                                                                        

12.02.2019

Име посланика:

Сазив: 
10