Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је на наставку Друге сједнице одржаном 12. фебруара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

                Молим Вас да ми доставите информацију:

 • Која је фирма увезла пелене за одрасле и дјецу старију од 15 година са потешкоћама у развоју, из Албаније?
 • На основу којих правилника и одлука је наведена фирма добила одобрење да врши испоруку поменутих пелена?
 • На основу чега је послато обавјештење свим апотекама у којем је наведено да ће новац бити враћен од Фонда здравства, само у случају тих пелена „албанског поријекла“ фирме „ЕКО ПИРАМИДА ИНЖЕЊЕРИНГ“?
 • Ко је и када сачинио записник о квалитету робе и ко га је потписао?
 • Да ли је полиција на бази информације и ставова грађана, као и Удружења „МеНеРаЛи“ икога испитала у вези са овим случајем?
 • Које су санкције за учињене неправилности?
 • Шта се наводи у Допису Фонда здравственог осигуирања Републике Српске број: 09/2/251-50/18 од 13. 12. 2018. године, који је наведен у допуни обавјешења број: 09/2/251-51/18 од 17. 12. 2018. године?
 • Да ли је министар имао сазнања о горе наведеном случају?

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-57/19

Бања Лука, 05.03.2019. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, је  на наставку 2. сједнице  Народне скупштине Републике Српске, одржане 29.01.2019. године, поставио следеће посланичко питање:

Молим да ми доставите информацију:

 • Која је фирма увезла пелене за одрасле и дјецу старију од 15 година са потешкоћама у развоју, из Албаније?
 • На основу којих правилника и одлука је наведена фирма добила одобрење да врши испоруку поменутих пелена?
 • На основу чега је послато обавјештење свим апотекама у којем је наведено да ли ће новац бити  враћен од Фонда здравства, само у случају тих пелена „албанског поријекла“ фирме „ЕКО ПИРАМИДА ИНЖЕЊЕРИНГ“?
 • Ко је и када сачинио записник о квалитету робе и ко га је потписао?
 • Да ли је полиција на бази информације и става грађана, као и Удружења „МеНеРаЛи“ икога испитала у вези са овим случајем?
 • Које су санкције за учињене неправилности?
 • Шта се наводи у Допису Фонда здравственог осигурања Републике Српске број 09/2/251-50/18 од 13.12.2018. године, који је наведен у допуни обавјештења број: 09/2/251-51/18 од 17.12.2018. године?
 • Да ли је министар имао сазнања о горе наведеном случају?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11 и 34/17) дајемо следећи

ОДГОВОР

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске Вам овим путем доставља одговоре на питања која су у ресорној надлежности, како слиједи:

 • Фонд здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) је, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (Службени гласник Босне и Херцеговине бр. 39/14), извршио набавку пелена. На расписани тендер јавили су се понуђачи медицинских средстава који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини. Конкретно, уговор за реализацију набавке пелена за одрасле и дјецу, по отвореном поступку, додијељен је према Одлуци о избору најповољнијег понуђача (број 07/015-2719-72/18) следећим понуђачима:
 • „Еко пирамида инжењеринг'', д.о.о. Бањалука, и то за пелене за одрасле величине S, L i XL, произвођача Senior Protector, K.A. Trading shpk, Албанија;
 • „Italgroup'', д.о.о. Сарајево, за пелене за одрасле величине М, произвођача Egosan all in one Santex, Италија;
 • „Bauerfeind'' д.о.о. Сарајево, пелене за дјецу, произвођача Bella Baby happy diapers Tzmos A., Пољска.

Горе наведени понуђачи су понудили економски најповољнију понуду. Пелене сва три понуђача су регистроване у Агенцији за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине, а то би уједно требало да буде и потврда да се ради о квалитетним пеленама, сигурним и безбиједним за пацијенте. Наиме, медицинско средство се не може регистровати у Агенцији за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине ако не постоје сертификати о квалитету истих.

 • Фонд кад уводи неку новину у здравствени систем, о томе обавјештава здравствене установе, у овом случају апотеке и специјализоване радње за промет медицинских средстава, како би се на вријеме информисале и припремиле за предстојеће новине. С обзиром на то, да је промијењен начин набавке пелена, односно да је Фонд почео да врши набавке тендерским путем, дана 03.12.2018. године Дирекција Фонда (Сектор за здравство и контролу) је упутила обавјештење свим филијалама и пословницама Фонда о овим промјенама, како би оне правовремено информисале апотеке на подручјима својих општина (обавјештење достављамо у прилогу).
 • У вези са констатацијом „да ће новац бити враћен од Фонда здравства, само у случају пелена албанског поријекла, фирме Еко пирамида инжењеринг''; у обавјештењу Фонда које је упућено свим филијалама Фонда, нигдје се не наводи горе споменута констатација. У обавјештењу се, између осталог, наводи да се брише постојећа шифра пелена, те да се уводе четири нове врсте (из разлога што се уводе пелене четири различите величине). Такође, наведено је да се мијења цјеновник и да се врши корекција цијена пелена на 0,00 КМ због тендерског начина набавке. Апотеке и специјализоване радње за промет медицинских средстава, које имају уговор са Фондом, су обавијештене и да ће пелене од 01.01.2019. наручивати преко Фонда, те су им достављени потребни обрасци за наруџбе. Намјера обавјештења је била и да се апотеке на вријеме упуте да благовремено утроше постојеће залихе пелена, како би од 01.01.2019. почела несметана испорука тендерски уговорених пелена, те да на вријеме требују потребне количине пелена (обавјештење достављамо у прилогу).

Zа Вашу информацију, Фонд је почео тендерским путем да набавља пелене првенствено из разлога да се пацијентима широм Српске обезбиједи једнак стандард и да тачно знају каквим пеленама располажу, а не да им се сваки пут у апотеци дају другачије пелене, на шта су раније осигураници указивали. Такође, није било могуће контролисати да ли осигураници заиста добију медицинско средство које је финансирано од стране Фонда, или им се исто испоручи лошијег квалитета, а Фонду се фактурише другачије.

Поред тога, централизованим јавним набавкама се постиже и нижа цијена, што отвара могућности Фонду да додатно унапређује квалитет и доступност здравствене заштите осигураника, увођењем нових права у здравствено осигурање.

 • Записник о „квалитету робе'' не постоји, већ је Комисија за провођење отвореног поступка јавне набавке пелена за одрасле и дјецу Фонда сачинила Записник о прегледу и оцјени понуда за набавку пелена за одрасле и дјецу и Записник о тестирању узорака.

Узорци су тестирани на начин да се визуелно провјерило да ли се на паковању налазе све карактеристике прописане тендерском документацијом.

 • У допису Фонда број 09/2/251-50/18 од 13.12.2018. обавјештавају се апотеке и специјализоване радње за промет медицинских средстава да „једномјесечне јануарске наруџбенице“ доставе најкасније до 18.12.2018. путем факса (наведен је број) како би се благовремено могле прослиједити добављачима и тиме обезбиједити снабдјевеност у току предстојећих празника (достављамо у прилогу).
 • С обзиром да је  Управни одбор Фонда на сједници одржаној дана 29.11.2018. године донио Правилник о измјенама и допунама правилника о праву на медицинска средства, а министар Ален Шеранић, др мед., је 20.12.2018. године преузео дужност министра, исти није могао бити упознат са  одлуком Управног одбора Фонда, нити са наведеним правилником.

  С поштовањем,     

                                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                                             Ален Шеранић, др мед.

 

НАПОМЕНА: Прилог доступан у Служби НС РС.

 

У прилогу:

 1. Дописи Фонда здравственог осигурања

 

Доставити:

 1. Народној Скупштини Републике Српске,
 2. а/а.

 

 

 

12.02.2019

Име посланика:

Сазив: 
10