Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

На основу ког закона, на основу ког члана и гдје у Уставу, напомињем поред мене је Закон који детаљно прочитан, Устав поред мене исто тако, и чланци који кажу да је трајно забрањено окупљање грађана на тргу, без обзира како се звало, колико познајем закон, а добро сам исчитао не постоји трајна категорија забране.

Не постоји универзална забрана, која некој групи без обзира како се звала, нешто трајно забрањује, мене интересује, да ли постоји такав један акт, који сте ви прописали, да ли могу да га добијем у писаној форми и да ми ви кажете и покажете, на основу чега је МУП донијело једну такву одлуку, колико, напомињем познајем закон, устав не познају такву категорију, а према члану 30. грађани имају право на мирно окупљање и јавни протест.

 

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Дана:

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

     ВЕЗА: Акт Генералног секретаријата Владе Републике Српске број 04.2-011-44/19

                  од 07.02.2019. године.-

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је на другој сједници Народне скупштине, одржаној 29. јануара 2019. године, Министарству унутрашњих послова Републике Српске, посланичко питање:

''На основу ког закона, на основу ког члана, и гдје у Уставу, напомињем поред мене је Закон који детаљно прочитан, Устав поред мене исто тако, и чланци који кажу да је трајно забрањено окупљање грађана на тргу, без обзира како се звало, колико познајем закон, а добро сам исчитао не постоји трајна категорија забране.

Не постоји универзална забрана, која некој групи без обзира како се звала, нешто трајно забрањује, мене интересује, да ли постоји такав један акт, који сте ви прописали, да ли могу да га добијем у писаној форми и да ми ви кажете и покажете, на основу чега је МУП донијело једну такву одлуку, колико, напомињем познајем закон, устав не познаје такву категорију, а према члану 30. грађани имају право на мирно окупљање и јавни протест.''

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 123/18) а у вези са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О д г о в о р

Јавна окупљања грађана, односно право грађана на мирна окупљања у Републици Српској, регулисано су Законом о јавном окупљању – у даљем тексту: ''Закон'' (''Службени гласник Републике Српске'' број 118/08 од 16.12.2008. године).

                Законом се могу прописати ограничења права на јавно окупљање ради заштите Уставом утврђеног поретка, јавног морала и здравља људи, као и заштите слобода и права других људи. Слобода говора и иступања на јавном скупу је ограничена забраном сваког позивања и подстицања на употребу насиља, на националну, расну, вјерску и другу мржњу и нетрпељивост.

                Организатор мирног окупљања, односно његов заступник, дужан је да поднесе пријаву за одржавање мирног окупљања када је то Законом одређено. Пријава се подноси надлежној организационој јединици МУП-а РС најкасније 5 дана прије почетка одржавања мирног окупљања, изузетно, из нарочито оправданих разлога, пријава се може поднијети најкасније 48 часова прије почетка одржавања мирног окупљања, уз образложење непријављивања у року.

                Законом су прописана ограничења у погледу простора за одржавање мирног окупљања. Мирно окупљање не може се одржавати у близини болница, на начин да омета приступ возилима хитне помоћи; у близини дјечијих вртића и основних школа, док у њима бораве дјеца; у националним парковима и заштићеним парковима природе, осим мирних окупљања која имају за циљ популаризацију заштите природе и човјекове околине, као и обиљежавање значајних историјских датума; у близини споменика културе, ако би то могло проузроковати уништење или оштећење заштићене вриједности; на магистралним, регионалним и локалним путевима на начин којим се угрожава безбједност саобраћаја; у близини објеката који се посебно обезбјеђују на удаљености најмање 50 метара од њих.

                Законом су прописане ситуације у којим надлежни орган рјешењем забрањује одржавање мирног окупљања: ако је усмјерено на угрожавање Уставом утврђеног поретка; ако скуп није благовремено и уредно пријављен; ако је пријављено окупљање на просторима на којим се у складу са Законом не може одржавати; ако су циљеви неспорно усмјерени на кршење загарантованих слобода и права човјека или због различитих националних, расних, вјерских или културних осјећања и припадности могу подстаћи на насиље; ако постоји стварна опасност да би одржавањем мирног окупљања била угрожена безбједност људи и имовине или би дошло до озбиљне опасности од насиља или до нарушавања јавног реда и мира у већем обиму; ако је то потребно ради спречавања угрожавања здравља људи, на захтјев органа државне управе надлежног за послове здравства.

                Овлашћена службена лица надлежног органа овлашћена су да спријече или прекину мирно окупљање ако је усмјерено на угрожавање Уставом утврђеног поретка; ако се учесници скупа позивају или подстичу на оружани сукоб или насиље, националну, вјерску, расну или другу мржњу или нетрпељивост; ако наступи стварна и директна опасност од насиља или других облика нарушавања јавног реда и мира у већем обиму; ако наступи стварна или директна опасност по здравље учесника или других људи; ако одржавање скупа није пријављено или је рјешењем надлежног органа забрањено; ако се скуп одржава на мјесту које није наведено у пријави и уколико редари не могу одржати ред и мир на скупу.

                С поштовањем,

 

                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                                             мр Драган Лукач

 

 

 

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10