Народни посланик Душан Берић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Душан Берић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Дванаестој сједници одржаној 18. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, господину Лукачу

               По завршеном повратку са протеста, 14. маја у Б. Луци, службеници ЦЈБ Приједор су послије 17 сати позивали вође аутобуса и возаче да донесу спискове људи који су путовали на протесте.

               Врло сам задовољан укупним понашањем полиције у добром обезбјеђењу протеста, па утолико више чуди понашање ЦЈБ Приједор.

               Тражим одговор на питање:

               Ко је наредио прикупљање наведених спискова или је то била самовоља појединаца у ЦЈБ Приједор и шта је била намјера са тим списковима?

               У прилогу преписка на релацији Берић-ЦЈБ Приједор и обратно.

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-137/16

Датум: 08.06.2016. године                                                                                           

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Народни посланик Душан Берић, Клуб посланика СДС - СРС РС поставио је на Дванаестој сједници  одржаној 18. маја 2016. године посланичко питање:

По завршеном повратку са протеста 14. маја у Бања Луци, службеници ЦЈБ Приједор су послије 17 сати позивали вође пута у аутобусима и возаче да донесу спискове људи који су путовали на протесте.

Врло сам задовољан укупним понашањем полиције у добром обезбеђењу протеста, па утолико више чуди понашање ЦЈБ Приједор. Тражим одговор:

Ко је наредио прикупљање наведених спискова или је то била самовоља појединаца у ЦЈБ Приједор и шта је била намјера са тим списковима?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р :

Полицијски службеници Центра јавне безбједности Приједор су дана 14.05.2016. године, у складу са планским активностима Министарства унутрашњих послова Републике Српске и формираног Штаба МУП РС за обезбеђење јавних скупова предузимали мјере и радње на обезбеђењу организованог одласка грађана за Бања Луку.

У циљу превентивног дјеловања и спречавања могућих инцидената на скуповима са повећаним безбједносним ризиком, од организатора оба скупа затражено је да се у складу са чланом 43. и 44. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске сачине спискови путника ванлинијског превоза.

Штаб за обезбјеђење јавних скупова процијенио је да је из безбједносних разлога потребно у сваки аутобус распоредити по једног униформисаног полицијског службеника, са задатком да обезбеди путнике од мјеста поласка до мјеста одржавања јавних скупова и назад. Такође, како би се спријечиле било какве могућности угрожавања безбједности путника, као и свих других лица и имовине, полицијски службеници су извршили и ПДЗ прегледе аутобуса који су превозили грађане на оба протесна скупа.

Како поједини превозници код себе нису посједовали наведене спискове на дан протеста, дана 15.05.2016. године је истима сугерисано да поступе у складу са наведеним одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, односно да прибаве спискове путника.

Наведене активности предузимане су у складу са Планом обезбеђења јавних скупова који је сачинио Штаб обезбеђења.         

               С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                           М И Н И С Т А Р

           ___________________

                    мр Драган Лукач

 

 

 

 

18.05.2016
Сазив: 
9