Народни посланик Душан Берић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Душан Берић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Прошли пут сам питао ко је у Приједору у ЦЈБ наредио тражење спискова после завршених протеста у суботу после 17 сати и у недјељу наредног дана до 12 сати.

И даје ми се одговор да је по закону о превозу друмском саобраћају, у циљу безбејдности и тако, тако.

Понављам, немам одговор ко је тражио и зашто је тражио?

 

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-185/16

Датум: 18.07.2016. године                                                                                                                  

            НАРОДНА СКУПШТИНА

            РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Народни посланик Душан Берић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на 13. сједници  одржаној 22. и 23. јуна 2016. године посланичко питање:

Прошли пут сам питао које у Приједору у ЦЈБ наредио тражење спискова после завршених протеста у суботу после 17 сати и у недељу наредног дана до 12 сати.    

И даје ми се одговор да је по закону о превозу друмском саобраћају, у циљу безбједности и тако, тако.

Понављам, немам одговор ко је тражио и зашто је тражио?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо следећи:

                                                   Одговор

Полицијски службеници Центра јавне безбједности Приједор су дана 14.05.2016. године, у складу са планским активностима Министарства унутрашњих послова Републике Српске, конкретним задацима наложеним депешом Директора полиције МУП РС број Д/П-64/16 од 11.05.2016. године и инструкцијама формираног Штаба МУП РС за обезбеђење јавних скупова предузимали мјере и радње на обезбеђењу организованог одласка грађана за Бања Луку.

Због реализације планираног задатка на прикупљању сачињених спискова путника свих организованих ванлинијских превоза за Бања Луку, а након сазнања да за поједине аутобусе нису достављени спискови, остварен је накнадни телефонски контакт са превозницима и организаторима превоза.

Наведену активност проводили су сви центри јавне безбједности на подручју Републике Српске, а иста је представљала реализацију мјера и радњи из плана обезбеђења јавних скупова, те никако није продукт самовоље полицијских службеника из састава ЦЈБ Приједор, који су под надзором и по инструкцијама Штаба МУП РС законито и професионално предузимали мјере и радње на обезбеђењу јавних скупова, који су по свом обиму представљали већи безбједносни ризик.  

 

            С поштовањем,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                          М И Н И С Т А Р

 

                 ___________________

                    мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016
Сазив: 
9