Народни посланик Душица Савић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Душица Савић, Клуб посланика СНСД Милорад Додик поставила је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Чиме се може регулисати и предвидјети, сваког приликом куповине при пејд картица за мобилне телефоне, дужан је оставити своје податке, број личне карте, име и презиме, јер у Републици Српској, видим да имамо све већи број лажних дојава о постављеним бомбама у школама.

ОДГОВОР:

Број: 13.05/011-1108/15

Датум: 09.06.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик,  Душица Савић,  Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставила је посланичко питање на четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске које гласи:

„Чиме се може регулисати и предвидјети, сваког приликом куповине при пејд картица за мобилне телефоне, дужан је оставити своје податке, број личне карте, име и презиме, јер у Републици Српској, видимо да имамо све већи број лажних дојава о постављеним бомбама у школама.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Област телекомуникација у Републици Српској регулисана је Законом о комуникацијама Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“,  број 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12), Правилима које доноси Регулаторна Агенција за комуникације Босне и Херцеговине (РАК) и Општим условима јавних телекомуникационих оператера на које сагласност даје РАК. У важећем законодавству, материја на коју се односи посланичко питање није у потпуности дефинисана. Да би се регулисала ова материја, односно регистровање сваког корисника приликом куповине „prepaid“ картица, потребно је извршити измјене и допуне Закона о комуникацијам Босне и Херцеговине („ Службени  гласник БиХ, број 31/03,  75/06, 32/10 и 98/12)  што је у надлежности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, односно измијенити важећа или донијети нова Правила а што је у надлежности Регулаторне Агенције за комуникације Босне и Херцеговине.

С поштовањем,

 

                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                                Неђо Трнинић

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2015
Сазив: 
9