Народни посланик Желимир Нешковић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Желимир Нешковић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет петој сједници одржаној 3. јула 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

                Удружење параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих трајних инвалидности општине Лопаре је основано 2003. године и регистровано исте године и активно ради на рјешавању проблема особа са инвалидитетом, како на локалном, тако и на вишим нивоима, у циљу побољшања услова живота и њихове интеграције у друштвеној заједници. Од 2013. године чланови су Коалиције ''Колоси БН'', која у свом саставу има удружења: параплегичара, удружење обољелих од мултипле склерозе, ампутирце, цивилне жртве рата, обољеле од карцинома дојке, итд., што укупно износи тринаест чланица и са преко хиљаду чланова. Како чланови овог удружења, тако и чланство на нивоу Коалиције, има проблем приликом набавке лијека Лиоресал таблете од 10 и 25 мг, стога постављам питање ресорном Министарству:

                Да ли постоји могућност регистровања овог лијека и његово уврштавање на листу Фонда здравственог осигурања РС како би овај лијек био доступан пацијентима широм Републике Српске?

 

ОДГОВОР:

Број: 11/07-012-326/18

Бањалука, 17.07.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Народна скупштина

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање у вези доступности лијека Лиоресал тбл. 10

       и 25mg.

                Поштовани,

                На Двадесет петој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02, 03. и 04. јула 2018. године, народни посланик Желимир Нешковић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је сљедеће питање:

„Удружење параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих трајних инвалидности општине Лопаре је основано 2003. године и регистровано исте године и активно ради на рјешавању проблема особа са инвалидитетом, како на локалном, тако и на вишим нивоима, у циљу побољшања услова живота и њихове интеграције у друштвеној заједници. Од 2013. године чланови су Коалиције „Колоси БН“, која у свом саставу има удружења: параплегичара, удружење обољелих од мултипле склерозе, ампутирце, цивилне  жртве рата, обољеле од карцинома дојке, итд. Што укупно износи тринаест чланица и са преко хиљаду чланова. Како чланови овог удружења, тако и чланство на нивоу Коалиције, има проблем приликом набавке лијека Лиоресал тбл. 10 и 25mg, стога постављам питање ресорном Министарству:

 Да ли постоји могућност регистровања овог лијека и његово уврштавање на листу Фонда здравственог осигурања Републике Српске, како би овај лијек био доступан пацијентима широм Републике Српске?“

ОДГОВОР:         

                Предметни лијек нема дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини.

Дозволу за стављање лијека у промет издаје Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине, у складу са Законом о лијековима и медицинским средствима БиХ („Службени гласник БиХ“, број 58/08), а на захтјев произвођача лијека са сједиштем у БиХ или правног лица које заступа иностраног произвођача и има сједиште у БиХ.

                Уврштавање лијека на неку од листи лијекова који се издају/набављају на терет средстава здравственог осигурања Републике Српске врши се у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09 и 106/09), тј. Правилником о условима и поступку за стављање лијекова на листе лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/18). Наведеним Правилником прописано је да приједлог за стављање лијека на листу лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске може поднијети носилац одобрења за стављање лијека у промет, тј. како је дефинисао Закон о лијековима и медицинским средствима БиХ, произвођач лијека са сједиштем у БиХ или правно лице које заступа иностраног произвођача и има сједиште у БиХ.

                У складу са наведеним, могућност доступности лијека Лиоресал (баклофен) тбл. 10 и 25mg зависи од поступања носиоца одобрења за стављање лијека у промет у БиХ, а према прописима и процедурама у надлежности горе наведених институција.

 

С поштовањем.

 

 

Доставити:                                                                                                                            М И Н И С Т А Р

  1. Наслову,                                                                                                      Драган Богданић, др мед.
  2. Ресору за фармацију,                                                                              
  3. Архиви.

 

 

 

 

03.07.2018
Сазив: 
9