Народни посланик Желимир Нешковић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Желимир Нешковић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петнаестој сједници одржаној 13. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                  Када ће бити исплаћене накнаде за превоз припадницима Министарства унутрашњих послова из 2013. и 2014. године по правоснажним рјешењима и рјешењима о извршењу Основног суда Бања Лука, и то по:

-Рјешење о извршењу број: 710 I 192906 14 I од 04.08.2014. године,

-Рјешење о извршењу број: 710 I 217535 15 I од 07.07.2015. године,

-Рјешење о извршењу број: 710 I 217512 15 I од 08.07.2015. године,

-Рјешење о извршењу број: 710 I 219626 15 I од 20.08.2015. године,

-Рјешење о извршењу број: 710 I 221176 15 I од 08.09.2015. године,

-Рјешење о извршењу број: 710 I 221184 15 I од 29.09.2015. године.

                  Затим, накнаде за превоз за 3 мјесеца из 2015. године и 6 мјесеци из 2016. године, као и друге накнаде по основу рада из 2015. године и 2016. године, као што су:

-јубиларне награде за 20 и 30 година радног стажа у области унутрашњих послова,

-смрт члана уже породице,

-елементарне непогоде,

-рођење дјетета, а по Посебном колективном уговору за запослене у области унутрашњих послова РС.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-2362-1/17

Датум: 22.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Желимир Нешковић је на Петнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Када ће бити исплаћене накнаде за превоз припадницима министарства унутрашњих послова из 2013. и 2014. године по правоснажним рјешењима и рјешењима о извршењу Основног суда Бања Лука, и то по:

  • Рјешење о извршењу број 710 I 192906 14 I од 04.08.2014. године,
  • Рјешење о извршењу број 710 I 217535 15 I од 07.07.2015. године,
  • Рјешење о извршењу број 710 I 217512 15 I од 08.07.2015. године,
  • Рјешење о извршењу број 710 I 219626 15 I од 20.08.2015. године,
  • Рјешење о извршењу број 710 I 221176 15 I од 08.09.2015. године,
  • Рјешење о извршењу број 710 I 221184 15 I од 29.09.2015. године,

Затим, накнаде за превоз за 3 мјесеца из 2015. године и 6 мјесеци из 2016. године, као и друге накнаде по основу рада из 2015. године и 2016. године као што су:

  • јубиларне награде за 20 и 30 година радног стажа у области умутрашњих послова,
  • смрт члана уже породице,
  • елементарне непогоде,
  • рођење дјетета, а по Посебном колективном уговору за запослене у области унутрашњих послова РС?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Исплате по свим правоснажним судским рјешењима, без обзира на шта се односе, укључујући и Министарство унутрашњих послова, извршавају се предвиђеном динамиком.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                       др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

18.10.2017
Сазив: 
9