Народни посланик Желимир Нешковић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Желимир Нешковић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Зашто Цјеновник лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске за антибиотике није у складу са Законом о лијековима Републике Српске (''Службени гласни РС'', број 19/2001), Законом о лијековима БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 58/2008), као и са Правилником о условима прописивања и издавања лијека (''Службени гласник РС'', број 116/2012)?

               У Закону о лијековима РС у члану 77. став 4. каже се: ''Фармацеутским отпадом сматрају се неисправни лијекови уколико је појединачно паковање лијека оштећено''.

               Закон о лијековима БиХ у члану 71. дефинише означавање лијекова у промету у БиХ, као и шта мора бити на вањском и унутрашњем паковању.

               Правилником о условима прописивања и издавања лијека у члану 14. став 5. каже се: ''Готов лијек може се издати само у оригиналном паковању. Став 6. каже: ''Изузетно од става 5. овог члана, готов лијек се може издати без оригиналног паковања када је то неопходно и одговара дужини трајања лијечења.

               Иако су појединачна паковања антибиотика прилагођена за одговарајуће лијечење акутних стања, њихова цијена није изражена на једну кутију, него на једну капсулу. Због тога долази до нелогичног захтјева Фонда здравственог осигурања да љекари прописују: ''Издај оригинално паковање'' (Д.П.О), а од фармацеута захтијевају да не поштују оно што пише на рецепту, него да распакују оригинално паковање и издају капсуле антибиотика на комад. То правдају оним ставом 6. Правилника о прописивању и издавању лијека који каже ИЗУЗЕТНО и када је неопходно (вјероватно због ванредних ситуација и издавања хуманитарних лијекова ако дођу у болничком паковању), а радници Фонда здравственог осигурања су то претворили у свакодневно и веома често, на опште незадовољство пацијената, љекара и фармацеута.

               С циљем спречавања промјене квалитета лијека и поштовања законских норми треба захтијевати од Фонда здравственог осигурања да и цијене антибиотика у свом Цјеновнику изрази на кутији, а не на капсули.

ОДГОВОР:

Број: 11/07-012-71/16

Бањалука, 23.02.2016. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Народна скупштина

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање у вези цјеновника Фонда здравственог осигурања

      Републике Српске.

               Поштовани,

               На Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 9, 10. и 11. фебруара 2016. године, народни посланик Желимир Нешковић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је сљедеће питање:

„Зашто цјеновник лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске за антибиотике није у складу са Законом о лијековима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 19/2001), Законом о лијековима БиХ („Службени гласник БиХ“, број 58/08), као и са Правиником о условима прописивања и издавања лијека („Службени гласник Републике Српске“, број 116/12)?

У Закону о лијековима РС, у члану 77. став 4. каже: Фармацеутским отпадом сматрају се неисправни лијекови уколико је појединачно паковање лијека оштећено.

Закон о лијековима БиХ у члану 71. дефинише означавање лијекова у промету у БиХ, као и шта мора бити на вањском и унутрашњем паковању.

Правилником о условима прописивања и издавања лијека у члану 14. став 5. каже се: Готов лијек може се издати само у оригиналном паковању. Став 6. каже: Изузетно од става 5. овог члана, готов лијек се може издати без оригиналног паковања када је то неопходно и одговара дужини трајања лијечења.

Иако су појединачна паковања антибиотика прилагођена за одговарајуће лијечење акутних стања, њихова цијена није изражена на једну кутију, него на једну капсулу. Због тога долази до нелогичног захтјева Фонда здравственог осигурања Републике Српске да љекари прописују „Издај оригинално паковање“, а од фармацеута захтијевају да не поштују оно што пише на рецепту него да распакују оригинално паковање и издају капсуле антибиотика на комад. То правдају оним ставом 6. Правилника о прописивању и издавању лијека који каже ИЗУЗЕТНО и када је неопходно (вјероватно због ванредних ситуација и издавања хуманитарних лијекова ако дођу у болничком паковању), а радници Фонда здравственог осигурања су то претворили у свакодневно и веома често на опште незадовољство пацијената, љекара и фармацеута.

С циљем спречавања промјене квалитета лијека и поштовања законских норми треба захтијевати од Фонда здравственог осигурања да и цијене антибиотика у свом Цјеновнику изрази на кутију, а не на капсулу.“

ОДГОВОР:     

               Законом о лијековима и медицинским средствима („Службени гласник БиХ“, број 58/08) уређена је област лијекова и медицинских средстава на нивоу Босне и Херцеговине. Овим Законом Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске прописана је надлежност у области промета лијекова и медицинских средстава на мало, по којем основу је донесен Закон о апотекарској дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 119/08, 1/12 и 33/14).

               На основу Закона о апотекарској дјелатности донесен је Правилник о условима прописивања и издавања лијека („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/12 и 51/13), а којим је дефинисан поступак и начин прописивања лијека на рецепт од стране доктора медицине и доктора стоматологије (у даљем тексту: доктор), као и издавање лијека на рецепт од стране магистра фармације у апотеци.

               Као што је у образложењу посланичког питања наведено, Правилник дефинише да се на једном рецепту може прописати лијек у количини, према здравственом стању и природи обољења код акутног обољења у дози потребној за лијечење до 10 дана, да се лијек може издати само у оригиналном паковању, али и да се изузетно, када је то неопходно и одговара дужини трајања лијечења, лијек може издати без оригиналног паковања.

Наведени изузетак је дефинисан управо због чињенице да одређени антибиотици немају паковање у складу са потребном дужином лијечења коју, на основу здравственог стања појединог пацијента одређује доктор, а како би се због неутрошене, преостале терапије, онемогућило стварање медицинског отпада у кућним апотекама и смањила могућност појаве антибиотске резистенције због евентуалне самомедикације преосталим лијековима од стране грађана.

Дакле, прописивање и издавање лијека без оригиналног паковања је омогућено из разлога рационалног прописивања терапије према здравственом стању и потребама сваког појединог пацијента, односно, у циљу заштите здравља становништва и јавног здравља уопште.

Правилник је прописао обавезу магистра фармације да код издавања лијека без оригиналног паковања на амбалажи назначи: назив готовог лијека, количину, рок употребе и број серије, начин употребе и чувања лијека као и друге податке значајне за правилну употребу лијека којом одредбом је испоштован члан 71. (означавање лијекова) Закона о лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине.

Отварање оригиналног паковања лијека од стране здравственог радника, магистра фармације у апотеци у циљу издавања антибиотске терапије у прописаној дози и за прописани период лијечења не може се сматрати оштећењем оригиналног паковања, односно, преостала количина лијека која се чува у здравственој установи - апотеци није фармацеутски отпад.

У складу са наведеним, јасно је да, у циљу омогућавања наплате рецепата на којим је прописана антибиотска терапија која се због дужине лијечења и здравственог стања пацијента мора издати без оригиналног паковања, у цјеновнику лијекова са Листе лијекова који се издају на рецепт на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске цијене чврстих оралних облика антибиотика морају бити изражене на јединицу мјере капсула или таблета. Послије издавања антибиотика било у оригиналном паковању или без оригиналног паковања, фактурисање рецепта Фонду здравственог осигурања Републике Српске врши се на број издатих капсула или таблета.

На крају, с обзиром да су у изради Правилника учествовали доктори медицине – специјалисти породичне медицине и магистри фармације, нема мјеста тврдњама да због наведене одредбе постоји опште незадовољство доктора, пацијената и магистара фармације.    

С поштовањем.

 

                                                                                                                    М И Н И С Т А Р

                                                                                           Драган Богданић, др мед.

 

09.02.2016

Име посланика:

Сазив: 
9