Народни посланик Зденка Гојковић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зденка Гојковић, Клуб посланика СП, поставила је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Да ли постоји план и када би се могли спровести скрининг програми за три карцинома који се могу превенирати, то је карцином дојке, карцином грлића материце и кололектарни карцином?
ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-81/18

Бања Лука, 27.03.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Зденка Гојковић је на 23. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06., 07. и 08. фебруара 2018. године, поставио следеће посланичко питање:

Да ли постоји план и када би се могли спровести скрининг програми за три карцинома који се могу превенирати, то је карцином дојке, карцином грлића материце и колоректални карцином?

У складу са чланом 82 Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11) дајемо следећи

ОДГОВОР

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је донијело Програм превенције и контроле незаразних болести, са циљем да се заустави раст морталитета, морбидитета и инвалидности од водећих незаразних болести (кардиоваскуларне, малигне болести и дијабетес) који се спроводи од почетка 2004. године у 54 Јавне здравствене установе Дом здравља у Републици Српској. Програм превенције и контроле незаразних болести у Републици Српској обухвата: здравствено-промотивне мјере, откривање и редукцију фактора ризика незаразних болести и скрининг/рано откривање малигних болести: рак грлића материце, рак дојке, рак дебелог цријева и ректума и рак простате.

Јавне здравствене установе Домови здравља доносе План програма превенције незаразних болести за становништво за предстојећу годину, коју извршавају тимови породичне медицине и консултативне службе, што је дефинисано Стручним упутством за откривање и редукцију ризичних фактора и рано откривање обољења (које је донио Институт за јавно здравство Републике Српске и Фонд здравственог осигурања Републике Српске).  

  С поштовањем,     

                                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                                         Драган Богданић др мед.

Доставити:

  1. Народној Скупштини Републике Српске,
  2. а/а

 

 

06.02.2018
Сазив: 
9