Народни посланик Здравко Крсмановић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

У задње вријеме круже информације, и све су прилике да су тачне, да је Термоелектрана Станари у озбиљним проблемима, везано за лоше испоручену опрему, да је њена цијена произведене електричне енергије из Термоелектарне Станари  тренутно мања од продајне цијене, да је прије 20 дана ушла у ремонт , да је јуче поново била у квару до квара котла и да ту постоје озбиљне индиције  да може доћи у питање враћање кредита ИФТ-а Кинеској развојној банци.

Да ли је Влада Републике Српске, односно Република Српска гарант за враћање кредита уколико ИФТ и Термоелектрана Станари не буду у прилици да враћају кредит Кинеској развојној банци и могу ли настати те посљедице?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-334-1/17

Датум: 25.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                  Народни посланик Здравко Крсмановић, (Клуб посланика НДП), на деветнаестој  сједници, одржаној 13. јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

У задње вријеме круже информације, и све су прилике да су тачне, да је Термоелектрана Станари у озбиљним проблемима, везано за лоше испоручену опрему, да је њена цијена произведене електричне енергије из Термоелектране Станари тренутно мања од продајне цијене, да је прије 20 дана ушла у ремонт, да је јуче поново била у квару до квара котла и да ту постоје озбиљне индиције да може доћи у питање враћање кредита ЕФТ-а Кинеској развојној банци.

Да ли је Влада Републике Српске, односно Република Српска, гарант за врћање кредита уколико ЕФТ и  Термоелектрана Станари не буду у прилици да враћају кредит Кинеској развојној банци и могу ли настати те посљедице?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према расположивим подацима Министарства индустрије, енергетике и рударства, а у оквиру праћења реализације електроенергетског биланса Републике Српске, план производње ТЕ „Станари“ у 2016. години је реализован са 100,32% остварења, односно произведено је 1.560 GWh електричне енергије. Такође, у периоду јануар-август 2017. године ТЕ „Станари“ је реализовало план производње у проценту од 96,6%, односно 1.299 GWh. Поред тога у истом периоду у 2017. години укупно је било три непланирана и један планирани застој. Планско заустављање постројења у периоду од 30. априла 2017. до 2. јуна 2017. године је извршено у циљу провођења планираних ремонтних активности.

Остале информације које се тичу производне и продајне цијене из термоелектране могу бити комерцијално повјерљивог карактера и исте нису на располагању Министарству индустрије, енергетике и рударства.

Република Српска, односно Влада Републике Српске није дала гаранције компанији ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о. Станари, нити њеном власнику, за  обезбјеђење кредита којег је компанија подигла код Кинеске Развојне Банке (Chinese Development Bank Corporation), Пекинг.

Наиме, дана 20.06.2012.године ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о. Станари је са Кинеском Развојном Банком закључила Уговор о кредиту на износ од 350.000.000 EUR и при томе сама обезбједила потребне гаранције.

Закон о  задуживању и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12) је јасно прописао процедуре за издавање гаранције Републике Српске, при чему, између осталог, Народна скупштина на приједлог Владе даје сагласност о издавању гаранције Републике Српске.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                  МИНИСТАР

                                                                                                                                                                  Петар Ђокић

 

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9