Народни посланик Здравко Крсмановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП поставио је на Петој сједници одржаној 15. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА

Детаљним прегледом  Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета  утврдио сам да су приходи који су наведени у Буџету остварени на основу давања права на експлоатацију природних сировина наведени само 17.041 КМ. На прошлој сједници овдје смо добили информацију да је укупна концесиона накнада од експлоатације  природних ресурса негдје преко 20 милиона и једно и друго је потпуно недовољно и сви смо исказали своје незадовољство.

Шта мислите предузети, које активности, да би се приходи од концесионих накнада повећали и да ли планирате, и у ком року, приходе од концесионих накнада  укључити и експлоатацију шљунка?

ОДГОВОР:

Број : 06.07/ 012-1530-1/15

Датум: 02.10.2015. године

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

НАРОДНА СКУПШТИНА

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП, на Петој сједници Народне скупштине Републике Српске , одржаној 15. јула 2015. године поставио је следеће

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Министру финансија

Детаљним прегледом Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета утврдио сам да су приходи који су наведени у Буџету остварени на основу давања права на експлоатацију природних сировина наведени само 17,041 КМ. На прошлој сједници овдје смо добили информацију да је укупна концесиона накнада од експлоатације природних ресурса негдје преко 20 милиона и једно и друго је потпуно недовољно и сви смо исказали своје незадовољство.

Шта мислите предузети, које активности, да би се приходи од концесионих накнада повећали и да ли планирате, и у ком року, приходе од концесионих накнада укључити и експлоатацију шљунка?“

ОДГОВОР

У 2014. години, приходи по основу давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права остварени су у износу од 717,041 КМ (врста прихода 721112) како је и наведено у Консолидованом извјештају о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2014. године, а не у износу од 17,041 КМ како је наведено у посланичком питању.

Поред наведеног износа, приходи остварени по основу датих концесија, а који су припали Буџету Републике Српске и који су укључени у  Консолидованом извјештају о извршењу буџета Републике Српске за 2014. годину, обухватају још:

  • накнаде за коришћење минералних сировина (врста прихода 722424), које су у 2014. години остварене у износу од 2,278,751 КМ и
  • концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса (врста прихода 722491), које су у 2014. години остварене у износу од 648,945 КМ.

Износи од 2,278,751 КМ и 648,945 КМ у извјештају су укључени у износ осталих накнада по разним основама (3,675,111 KM).

С обзиром на начин расподјеле концесионих накнада између буџета Републике и буџета јединица локалне самоуправе који је прописан Законом о концесијама (»Службени гласник Републике Српске«, број 59/13), напријед наведени приходи (приходи који су припали Буџету Републике Српске) представљали су само мањи дио укупних прихода остварених по основу датих концесија.

Према члану 29.  Закона о концесијама, концесионе накнаде се састоје од:

а) накнаде за уступљено право, која се плаћа једнократно при закључивању уговора о концесији и

б) концесионе накнаде за коришћење, која се, зависно од предмета концесије, изражава процентуално у односу на годишњи приход остварен обављањем концесионе дјелатности  или по јединици мјере.

Одредбе члан 32. наведеног закона прописују да буџету Републике припадају накнаде за уступљено право за концесије чија је додјела у надлежности Владе Републике Српске, док се концесионе накнаде за коришћење код таквих концесија дијеле између буџета Републике и буџета јединица локалне самоуправе на чијој територији се обавља концесиона дјелатност и то у сразмјери:

а) 30 : 70 за развијене јединице локалне самоуправе,

б) 30 : 70 за средње развијене јединице локалне самоуправе,

в) 20 : 80 за неразвијене јединице локалне самоуправе и

г) 10 : 90 за изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.

Концесионе накнаде за концесије које додјељују јединице локалне самоуправе представљају приход буџета јединица локалне самоуправе.

У консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике  укључује се само дио концесионих накнада који директно или након дијељења у одговарајућој сразмјери припадне буџету Републике.

                                                                                                                    МИНИСТАР

                                                                                                          др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

15.07.2015

Име посланика:

Сазив: 
9