Народни посланик Здравко Крсмановић потпредсједнику Владе Републике Српске, господину Касиповићу

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПОТПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, господину Касиповићу

Ми смо овдје у јуну мјесецу разматрали Извјештај о проведеном попису становништа на нивоу БиХ и овдје нам је госпођа Чучковић  изнијела своје сагледавање те проблематике и донијели смо закључак да се у року од 60 дана утврди методологија за објављивање резултата  пописа у Републици Српској и да се ти резултати објаве у ''Службеном гласнику''.

Зашто до сада то није урађено и када ће то бити урађено?

ОДГОВОР:

Број:08.040/052-8851/16

Датум: 17.01.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП, поставио је на Петнаестој сједници одржаној 06. децембра 2016. године, посланичко питање које гласи:

  • „Ми смо овдје у јуну мјесецу разматрали Извјештај о проведеном попису становништва на нивоу БиХ и овдје нам је госпођа Чучковић изнијела своје сагледавање те проблематике и донијели смо закључак да се у року од 60 дана утврди методологија за објављивање резултата пописа у Републици Српској и да се ти резултати објаве у “Службеном гласнику“. Зашто до сада то није урађено и када ће то бити урађено?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Министарство правде Републике Српске посланичко питање доставило је Републичком заводу за статистику, као надлежном органу те достављамо одговор директора Завода како слиједи:

„Дана 01.10.2016. године ступио је на снагу Закон о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 82/16). Поменутим Законом регулисани су начин и рок за доношење поменуте методологије, односно Програма за обраду и објављивање резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској као и рок за објављивање резултата пописа. Члан 3. Закона одређује да ће Завод донијети Програм у року од 30 дана од ступања на снагу Закона што је и учињено. Када је у питању објављивање резултата пописа, чланом 2. је регулисано да резултате пописа објављује Републички завод за статистику Републике Српске према Програму обраде података. Чланом 4. Закона прописано је да ће се резултати пописа у Републици Српској објавити у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу наведеног Закона. Као што је познато, дана 30.12.2016. године Завод је јавно сапштио и публиковао резултате пописа у Републици Српској. Директор, Др Радмила Чичковић“

С  поштовањем,

ДОСТАВИТИ:                                                         

  1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     
  2. А р х и в а                                                                                                      Антон Касиповић                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2016

Име посланика:

Сазив: 
9