Народни посланик Златко Максимовић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Златко Максимовић, самостални посланик поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли Влада Републике Српске планира да се укључи у ревитализацију и покретање фабрике шећера у Бијељини?

ОДГОВОР:

ПИТАЊЕ:

ОДГОВОР:

Број: 12.03.011-485/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

 

Народни посланик Златко Максимовић (самостални посланик) на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06. децембра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли Влада Републике Српске планира да се укључи у ревитализацију и покретање фабрике шећера у Бијељини?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Заинтересованост за Фабрику шећера показало је неколико партнера (из Хрватске, Пољске, Бугарске, Израела, Шпаније). Најозбиљнији партнери били су из Хрватске - компанија из Јанковаца и Пољске - компанија Пол Мот. Представници поменутих компанија су у више наврата обилазили фабрику и обављали разговоре у Влади Републике Српске, док су остали потенцијални партнери само показивали интерес, без конкретнијег опредјељења. Компанија из Пољске, своје одустајање од ангажмана писмено је доставила, а компанија из Хрватске своју намјеру доставила је као необавезујућу понуду.

Понудом ПЗ Јанковци предложена су укупна улагања од 84 милиона КМ, у оквиру којих је предложено да Влада Републике Српске обезбиједи бесповратна средства за затварање постојећих обавеза „Фабрике шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска у износу од 15,8 милиона КМ, као и да обезбиједи повољна кредитна средства за реконструкцију погона у износу од 24 милиона КМ, као и средства за покретање кампање шећерне репе у износу од 38 милиона КМ.

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 04.05.2015.године након разматрања Информације о стању у „Фабрици шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска, усвојила  Закључак  којим се не прихвата исказана намјера ПЗ Јанковци из Старих Јанковаца за преузимање и ревитализацију „Фабрикe шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска, а од органа управљања у „Фабрици  шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска је затражено да предузму све мјере на изналажењу могућих рјешења по питању будућег статуса „Фабрике  шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска.

Поступајући по закључку Владе Републике Српске, менаџмент Фабрике шећера је сачинио Оперативни план за 2015-2016. годину са приједлогом рјешења за оживљавање Фабрике шећера и исти доставио Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 26.05.2015. године, које је затражило од менаџмента Фабрике шећера да наведени документ буде претходно разматран и усвојен на сједници Надзорног одбора друштва, а затим упућен и на редовну Скупштину акционара која је одржана 22.06.2015.године.

Скупштина је разматрала Оперативни план и закључила да се исти допуни са елементима које је Влада Републике Српске тражила Закључком од 18.06.2015. године, а који се се односе на анализу проблематике производње и тржишта шећера, те стањем обавеза и потраживања које има фабрика шећера према добављачима. На ванредној сједници Скупштине акционара Фабрике шећера у септембру 2016. године тражено је да се Оперативни план поново врати на дораду.

Основни недостаци приједлога пословног плана, који је раније достављен Министарству, се односе на недефинисано тржиште, мали пројектовани принос шећерне репе (50 тона/ха), вишу цијену производње шећера из шећерне репе у односу на прераду тршћаног шећера, као и проблеме са трендом затварања шећерана у Европи, глобализацијом свјетског тржишта и укрупњавањем производње, уз константан притисак кондиторске индустрије у ЕУ која захтијева укидање квота и снижавање заштитне цијене за бијели шећер у ЕУ. У пројектованом готовинском току није јасно наведено из којих извора ће се враћати средства која би евентуално била одобрена за измиривање доспјелих обавеза (око 12 милиона КМ), већ се пројекција 10-годишњег готовинског тока односи само на поврат кредита за ревитализацију производње.

У протеклом периоду Влада Републике Српске је на приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде предузела низ активности ради покушаја стварања услова за припрему и одржавања Фабрике шећера  због изналажења стратешког партнера, при чему  је Влада Републике Српске у 2015. години  одобрила три пута финансијска средства у укупном износу од  133.390,00 КМ.

Рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини број 59 0 Ст 028.666 15 Ст од 30.10.2015.године над имовином Фабрике шећера је покренут претходни поступак за утврђивање услова за отварање стечаја и именован привремени стечајни управник. Окружни привредни суд у Бијељини, дана 11.12.2015. године донио је Рјешење о отварању стечајног поступка над имовином стечајног дужника „Фабрика шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска и за стечајног управника именовао Лазу Ђурђевића. Стечај је покренут на приједлог Пореске управе Републике Српске која од „Фабрике шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска потражује 1.900.000,00 КМ по основу неплаћених пореских обавеза и камата.      

Скупштина повјерилаца Фабрике шећера на сједници одржаној крајем септембра 2016. године донијела је одлуку о продаји имовине путем лицитације, с обзиром на то да нико од потенцијалних стратешких партнера, који су спомињани у претходном периоду није доставио понуду за куповину фабрике и оживљавање производње. Компанија из Вијетнама „Hanoi-Kinh Bas Adri food group“ показала је заинтересованост за куповину  Фабрике шећера. Представници ове компаније два пута су посјетили Бијељину и разговарали са стечајним управником Лазом Ђурђевићем о куповини шећеране, гдје су добили све потребне информације о стању фабрике, дуговима и потраживањима. На првој јавној лицитацији за продају „Фабрика шећера Бијељина“ а.д. Велика Обарска у стечају одржаној 14.12.2016. године у кругу фабрике, није се појавио нико од потенцијалних купаца. Комплетна имовина Фабрике шећера понуђена је по цијени од 23,74 милиона КМ, док ће на другој лицитацији која је заказана за 18.01. 2017. године имовина бити понуђена по 30% нижој цијени.                                                

                                                          

                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9