Народни посланик Златко Максимовић Влади Републике Српске; Министарству управе и локалне самоуправе и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Златко Максимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 3. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Влади Републике Српске и надлежним министарствима постављам посланичко питање у вези пословања Аграрног фонда Града Бијељина.

               Тражим конкретне информације о пословању Аграрног фонда Града Бијељина за период од 01.01.2012. године до 29.02.2016. године, као и План пословања за 2016. годину. Питања су детаљно назначена у табели која се налази у прилогу.

               НАПОМЕНА: Слиједи Прилог: табела 1-у прилогу овом питању.

НАСТАВАК ТЕКСТА ПИТАЊА:

               Под подстицајем пољопривредне производње подразумијевам сљедеће:

 • Подршка организованом откупу поврћа, воћа и пшенице;
 • Подршка сточарству;
 • Подршка воћарству;
 • Подршка пластеничкој производњи;
 • Афирмација домаће пољопривредне производње;
 • Подршка изградњи инфраструктуре;
 • Средства за ванредне и непредвиђене ситуације;
 • Помоћ удружењима;
 • Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване производње;
 • Регрес камата за прољећну сјетву;
 • Регрес камата за задруге које врше организовани откуп пољопривредних производа;
 • и све друго у вези исплате новца физичким и правним лицима.

ОДГОВОР:

Број:  10.3-011-78/16

Датум: 31.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Златко Максимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 3. марта 2016. године, сљедеће посланичко питање:

„Влади Републике Српске и надлежним министарствима постављам посланичко питање у вези пословања Аграрног фонда Града Бијељина.

Тражим конкретне информације о пословању Аграрног фонда Града Бијељина за период од 01.01.2012. године до 29.02.2016. године, као и План пословања за 2016. годину. Питања су детаљно назначена у табели која се налази у прилогу.

Под подстицајем пољопривредне производње подразумјевам следеће:

 • Подршка организованом откупу поврћа, воћа и пшенице;
 • Подршка сточарству;
 • Подршка воћарству;
 • Подршка пластеничкој производњи;
 • Афирмација домаће пољопривредне производње;
 • Подршка изградњи инфраструктуре;
 • Средства за ванредне и непредвиђене ситуације;
 • Помоћ удружењима;
 • Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване производње;
 • Регрес камата за прољећну сјетву;
 • Регрес камата за задруге које врше организовани откуп пољопривредних производа;
 • и све друго у вези исплате новца физичким и правним лицима.

 

Прилог: Табела 1.

 

РБ

ПИТАЊЕ

1.

Дуговања на основу одобрених подстицаја пољопривредне производње за 2014. годину који су исплаћени у 2015. години

 

2.

Дуговања према физичким и правним лицима на основу извршених уговора о пружању услуга и испоруци робе за 2014. годину који су исплаћени у 2015. години

3.

Приходи Аграрног фонда у 2012 г., 2013., 2014. и 2015. години

4.

Расходи Аграрног фонда за 2012 г., 2013., 2014. и 2015. Годину

 

5.

Расходи Аграрног фонда на основу личних примања за 2015. годину и дуговања која су пренешена у 2016. годину

6.

Списак правних лица ангажованих на повременим и привременим пословима у 2012 г., 2013., 2014. и 2015. години

7.

Расходи за правна лица ангажованих на повременим и привременим пословима у 2015. години и дуговања која су пренешена у 2016. годину

8.

Структура физичких лица ангажованих на повременим и привременим пословима у 2012 г., 2013., 2014. и 2015. години

9.

Појединачни расходи за физичка лица ангажованих на повременим и привременим пословима и дуговања која су пренешена у 2016. годину

10.

Висина исплаћених подстицаја пољопривредне производње у 2012 г., 2013., 2014. и 2015. години

11.

Дуговања на основу одобрених подстицаја пољопривредне производње за 2015. годину

12.

Списак правних лица, задруга и удружења којима је одобрен подстицај  пољопривредне производње и износ подстицаја за 2012 г., 2013., 2014. и 2015. годину

13.

Списак физичких лица којима је одобрен подстицај  пољопривредне производње и износ подстицаја за 2012 г., 2013., 2014. и 2015. годину

14.

Износ умањења средстава за подстицај пољопривредној производњи по ребалансу градског буџета Аграрног фонда за 2015. годину

15.

Износ новца који је недостајао да се подстицаји пољопривредној производњи исплате у пуном (100%) износу за све одобрене захтјеве за 2015. годину

16.

Број запослених у Аграрном фонду Града Бијељина за 2012 г., 2013., 2014. и 2015. годину

17.

Страуктура запослених у Аграрном фонду Града Бијељина за 2012 г., 2013., 2014. и 2015. годину.“

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство управе и локалне самоуправе је актом број: 10.3-011-78/16, од 15.03.2016. године, затражило од Града Бијељина да достави податке о пословању Аграрног фонда Града Бијељина.

Аграрни фонд Града Бијељина је актом број: 80/2016 од 25.03.2016. године (који је министарство запримило 28.03.2016. године) доставио сљедећи одговор:

„Обавјештавамо Вас да су подаци о пословању Аграрног фонда Града Бијељина за период од 2012. до 2015. године уредно приказани у Извјештајима о раду Аграрног фонда Града Бијељина за све поменуте године, достављени Одјељењу за финансије Града Бијељина, усвојени од стране Скупштине Града Бијељина. Извјештај о раду за 2015. годину са програмом рада за 2016. годину још није усвојен, јер је на програму Скупштине тек 05.04.2016. године.

У прилогу дописа достављамо Вам извјештаје о раду Аграрног фонда Града Бијељина са програмом рада за 2012. 2013 и 2014. годину, а извјештај о раду за 2015. годину са програмом рада за 2016. годину доставићемо Вам након усвајања истог од стране Скупштине Града Бијељина, у року који Ви одредите“.

У прилогу дописа достављамо Вам одговор Аграрног фонда Града Бијељина са Извјештајем о раду за 2012. 2013. и 2014. годину, као и Програме рада за 2012. 2013. и 2014. годину, уз напомену да ће Извјештај о раду за 2015. и  Програм рада за 2016. годину доставити након усвајања истих од стране Скупштине Града Бијељина у априлу текуће године.

С поштовањем,                                                                               

 

                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                            Лејла Решић

                                                                   

                                                                                                                                

НАПОМЕНА: Акта наведена као достављена, у прилогу, доступна у Служби НС РС.

 

03.03.2016
Сазив: 
9