Народни посланик Златко Максимовић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Златко Максимовић, самостални посланик поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Да ли и када се планира увођење трезорског начина пословања у здравствени сектор?

ОДГОВОР:

Број: 11/08-012-513/15

Датум: 29.12.2016. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Златко Максимовић, самостални посланик, поставио је на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06. децембра 2016. године сљедеће посланичко питање:

 „Да ли и када се планира увођење трезорског начина пословања у здравствени сектор?“

ОДГОВОР:

Увођење свих јавних здравствених установа (осим апотека) и Фонда здравственог осигурања Републике Српске на трезорски начин пословања има за циљ повећање финансијске дисциплине и настојања да сваки ниво власти преузме одговорност за здравствене установе којима управља. Када је у питању примарни ниво здравствене заштите, јединице локалне самоуправе би требало да преузму одговорност за потпуно управљање здравственим установама овог нивоа, а не само за именовање менаџмента здравствене установе. Увођењем трезорског система пословања, Фонд здравственог осигурања Републике Српске ће бити купац здравствених услуга према својим нормативима, и неће финансирати повећање броја запослених, што је до сада био случај. На секундарном/терцијарном нивоу би систем био сличан досадашњем, али би се значајно повећала одговорност менаџмента за управљање здравственом установом. Наведена активност је једна од мјера која је дефинисана кроз Реформску агенду, Писмо намјере, Економску политику Републике Српске за 2015. и 2016. годину, као и Програм економских реформи Републике Српске 2017 -2019. година.

               На својој 104. сједници, одржаној 15.12.2016. године, Влада Републике Српске је усвојила закључак којим је задужила Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство финансија, Министарство локалне управе и самоуправе, јединице локалне самоуправе, Фонд здравственог осигурања и јавне здравствене установе, осим апотека, да у складу са надлежностима, а најкасније до 28.02.2017. године предузму неопходне активности и изврше измјене и допуне аката којим се обезбјеђује увођење трезорског пословања у здравствене установе, на начин да се:

  • до 31.03.2017. године домови здравља укључе у трезорски систем пословања преко оснивача, односно трезора јединица локалне самоуправе,
  • до 31.03.2017. године републичке здравствене установе буду укључене у трезорски систем пословања преко оснивача, односно Министарства здравља и социјалне заштите,
  • до 31.03.2017. године Фонд здравственог осигурања укључи у трезорски систем формирањем трезора у Фонду здравственог осигурања, са засебном главном књигом.

 

               С поштовањем,

              

 Достављено:                                                                                                                    М И Н И С Т А Р

  1. Наслову                                           
  2. а/а                                                                                                                  Драган Богданић, др мед.             

 

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9