Народни посланик Златко Максимовић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Златко Максимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

На територији Града Бијељина постоји државна граница која спаја мјеста Црњелово у Републици Српској и Јемену у Србији, значи, општина Шид у Србији. На нашој страни постоји дио регионалног пута, у дужини од око 4 км, мислим да можда нема ни чак 4 км, који није асфалтиран, нити је икада био асфалтиран, значи макадам.

 Да ли Влада Републике Српске планира исти да асфалтира у наредном периоду?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-521/16

Датум: 29.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Златко Максимовић на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02. и 03. марта 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„На територији града Бијељина постоји државна граница која спаја мјеста Црњелово у Републици Српској и Јемену у Србији, значи, општина Шид у Србији. На нашој страни постоји дио регионалног пута, у дужини од око 4 km, мислим да можда нема чак 4 km, који није асфалтиран, нити је икада био асфалтиран, значи макадам.

Да ли Влада Републике Српске планира исти да асфалтира у наредном периоду.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Путни правац који се наводи у посланичком питању није категоризован ни као магистрални а ни као регионални путни правац, те имајући у виду наведено није у надлежности Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука.

На основу члана 16. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13) управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима врши надлежни орган јединице локалне самоуправе.

 

С поштовањем,                   

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2016
Сазив: 
9