Народни посланик Зоран Видић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Који су пројекти реализовани на подручју општине Брод средствима Владе РС у периоду 01. 01. 2013 – 31. 12. 2018.?

ОДГОВОР:

Број: 06.10/012-308-1/19

Датум: 18.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик ЗОРАН ВИДИЋ, Клуб посланика СДС-а, поставио је на Другој сједници одржаној 31.јануара 2019. године слиједеће посланичко питање:

„Који су пројекти реализовани на подручју општине Брод средствима Владе РС у периоду 01.01.2013-31.12.2018.?“

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

У периоду 2013-2018. година на територији општине Брод финансирано је 13 пројеката из бесповратних средстава Владе Републике Српске, и то:

  • шест пројеката из буџетских средстава за јавне инвестиције по одлукама Владе Републике Српске за које је одобрено укупно 790.000,00 КМ, а до сада исплаћено 498.867,00 КМ,
  • два пројекта из донаторских средстава Владе Републике Србије по одлукама Владе Републике Српске у укупној вриједности од 97.791,25 КМ и сва средства су исплаћена,
  • два пројекта из средстава клириншког дуга по одлукама Владе Републике Српске у укупној вриједности од 240.000,00 КМ, а до сада је исплаћено 59.082,95 КМ, и
  • три пројекта из средстава економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске (ЕСК РПРС) у укупној вриједности од 157.433,00 КМ и сва средства су исплаћена.

 

Општина Брод укључена је и у реализацију пројекта Водовод и канализација у Републици Српској који се финансира кредитним средствима Европске инвестиционе банке и дијелом донаторским средствима Европске уније. На општину Брод пренесена су кредитна средства ЕИБ у износу од 4.865.520,00 КМ од чега је до сада реализовано 856.228,00 КМ. За Општину су обезбијеђена и већ исплаћена и грант средства ИПА 2010 I ДИО у износу од 389.310,00 КМ.

У наставку дајемо табеларни преглед свих одобрених пројеката у периоду 2013-2018.година чији је носилац општина Брод.

 

Р. бр.

Пројекат

Носилац пројекта

ОДОБРЕНО КМ

ИСПЛАЋЕНО КМ

НАПОМЕНА

А

Улагања  из буџетских средстава за јавне инвестиције

 

790.000,00

498.867,23

 

а1)

у 2016.години

 

175.000,00

175.000,00

 

1

Реконструкција пречистача питке воде у општини Брод

Општина Брод

100.000,00

100.000,00

Извршен пренос средстава на Општину 01.06.2017, оправдана пренесена средства

2

Санација крова на радионичком простору и набавка опреме за ЈУ СШЦ Никола Тесла у општини Брод

Општина Брод

75.000,00

75.000,00

Извршен пренос средстава на Општину 23.05.2017, оправдана пренесена средства

а2)

у 2017.години

 

85.000,00

85.000,00

 

1

Санација каналске мреже на подручју општине Брод

Општина Брод

55.000,00

55.000,00

Извршен пренос средстава на Општину 19.01.2018, оправдана пренесена средства

2

Санација крова на Средњошколском центру Никола Тесла у општини Брод

Општина Брод

30.000,00

30.000,00

Извршен пренос средстава на Општину 22.12.2017, оправдана пренесена средства

а3)

У 2018.години

 

530.000,00

238.867,23

 

1

Асфалтирање и реконструкција улица и путева у општини Брод

Општина Брод

500.000,00

208.867,23

Добављачима плаћено 208.867,23 КМ, а за преостали износ од 291.132,77 КМ дат налог Трезору за пренос на рачун Општине

2

Санација одбаништа у насељу Скеле, општина Брод

Општина Брод

30.000,00

30.000,00

Плаћено добављачу 28.09.2019.године

Б

Улагања  из донаторских средстава Владе Републике Србије
(у 2018.години)

 

97.791,25

97.791,25

 

1

Санација Основне школе Лијешће, општина Брод

Општина Брод

25.000,00

25.000,00

Завршен пројекат

2

Санација кровне конструкције на старој Основној школи у Броду

Општина Брод

72.791,25

72.791,25

Завршен пројекат

В

Улагања из средстава клириншког дуга
(у 2018.години)

 

240.000,00

59.082,95

 

1

Улагања у пословну зону

Општина Брод

140.000,00

0,00

Реализација у току

2

Санација спортских објеката на подручју општине Брод

Општина Брод

100.000,00

59.082,95

Реализација у току

Г

Улагања из средстава економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске (ЕСК РПРС)

 

157.433,00

157.433,00

 

1

Санација  школе Никола Тесла у општини Брод

Општина Брод

25.468,00

25.468,00

Финансирање пројекта одобрено у септембру 2013.године, завршен

2

Санација равног крова на ЈУ Спортско-културни центар Брод

Општина Брод

100.000,00

100.000,00

Финансирање пројекта одобрено у априлу 2014.године, завршен

3

Изградња рукометног игралишта у Доњој Барици, општина Брод

Општина Брод

31.965,00

31.965,00

Финансирање пројекта одобрено у априлу 2014.године, завршен

 

УКУПНО

 

1.285.224,25

813.174,43

 

Д

Улагања по пројекту Водовод и канализација у Републици Српској

 

4.865.520,00

1.245.538,00

 

 

Одобрено из кредита ЕИБ

Општина Брод

4.476.210,00

856.228,00

Реализација почела 2016.године. На Општину су пренесена кредитна средства ЕИБ у износу од 4.865.520,00 КМ пд повољним условима-рок отплате кредита је 25 година са урачунтим грејс периодом за отплату главнице од 8 година-рокови почињу тећи од повлачења сваке транше, каматна стопа око 3,4% годишње. До сада је за пројектну документацију плаћено 66.201,00 КМ и за радове за "Рехабилитацију, реконструкцију и продужење водоводне мреже, општина Брод" 1.179.337,00 КМ  од чега из кредита ЕИБ 790.027,00 КМ и из гранта 389.310,00 КМ. У току су и други поступци јавних набавки.

 

Одобрено из гранта ИПА 2010 И ДИО

389.310,00

389.310,00

 

СВЕУКУПНО

 

6.150.744,25

2.058.712,43

 

 

 

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                                      Зора Видовић         

 

 

 

31.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10