Народни посланик Зоран Видић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на наставку Друге сједнице одржаном 13. фебруара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

                Колико новца је потрошено за одржавање и инвестиционо одржавање водозаштитних објеката на подручју општине Брод у периоду 2013 – 2018. година?

                Навести врсте и вриједности. Додати и извођаче радова.

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-76/19

Датум, 05.03.2019.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на наставку Друге сједници Народне скупштине Републике Српске одржане 13.  фебруара 2019. године, сљедеће посланичко питање:

                „Колико новца је потрошено за одржавање и инвестиционо одржавање водозаштитних објеката на подручју општине Брод у периоду 2013-2018. године? Навести врсте и вриједности. Додати и извођаче радова.“

 

У складу са чланом 79. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 1. У оквиру пројекта „Хитне мјере и заштита од поплава у Републици Српској“ обезбијеђено је 55.000.000 еура кредитних средстава као прва фаза пројекта и првенствено су намијењена за реконструкцију постојећих објеката и система за заштиту од поплава. У оквиру тог пројекта за подручје општине Брод планирана је мјера под називом ТГ 29.

 

 1. ТГ 29-Реконструкција савског насипа на подручју општине Брод и реконструкција канала Сава-Укрина

У оквиру наведеног пројекта потписан је уговор дана 14.12.2018. године са предузећем „Приједор путеви“ из Приједора, а вриједност планираних радова износи 2,748,992.67 КМ са ПДВ-ом. Пројектом је предвиђена рехабилитација савског насипа у Броду на дијелу насипа која служи као регионални пут М14 Брод-Клакар у дужини од 8 км, а обим радова укључује:

 • Рехабилитацију оштећених косина насипа и санацију пет клизишта на насипу,
 • Изградњу дренажних канала на брањеној страни насипа, при чему ће се срушити 52 приступне рампе, изградити ће се и нови пропусти на приступним рампама које остају и изградит ће се и нови приступни пут на читавој дионици која се реконструише,
 • Биће санирана и оштећена дионица парапетног зида на „Омладинском“ насипу у дужини од 400 м.

Поред реконструкције савског насипа овом мјером је предвиђена и реконструкција комплетног канала Сава-Укрина. Почетак радова се очекује почетком наредне грађевинске сезоне.

 

б)    ПЦ 952.3 – „Поправка или замјена дрвеног моста, Брод“.

Пројектна мјера је реализована унутар Уговора ТГ9, потписаног између доо „МГ Минд“ Мркоњић Град као извођача и Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина као инвеститора.

Укупна вриједност изведених радова износила је 76.052,56 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

Период реализације радова према Уговору ТГ9 је трајао од 02.09.2014. до 14.12.2015. године, док је период нотификације недостатака трајао од 14.12.2015. до 14.12.2016. године.

 

 1. У оквиру пројекта „Хитне санације водопривредних објеката оштећених у мајским поплавама у РС“, који се финансира из Фонда за обнову Републике Српске (ФС) према наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације (РШВС) и закључцима Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске (УОФС). Пројектом је обухваћено укупно 93 мјере на територији 19 општина / градова Републике Српске.

На територији општине Брод према наредбама РШВС приступило се реализацији једне (1) мјере у току 2015. године.

а)     Санација три клизишта на савском насипу

У складу са Наредбом Републичког штаба за ванредне ситуације број 29-8/14 од 20.11.2014. године и Уговором (бр. 01/5-2056/14 од 05.05.2014. године) о редовној и ванредној одбрани од поплава, са Извођач радова је „Вудраг“ д.о.о. Брод склопљен је Анекс основног уговора за реализацију ове мјере. Уговорена вриједност радова износи 210.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Уговор је у потпуности реализован.

Дакле у периоду 2103.-2018. године потписана су три уговор за реализацију мејра на инвестиционом одржавању хидротехничких објеката на подручју општине Брод у вриједности од 3.035.045,23 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 286.052,56 КМ.

 

 1. У складу са законским обавезама ове установе, вршено је текуће одржавање основних водопривредних објеката у поплавном подручју „Ивањско поље“ Брод на подручју општине Брод, у периоду од 2013.-2018. године, и то слиједеће активности:

 

2013.година

Једно кошење водозаштитних објеката, са изабраним извођачем Конзорциум „Дејо коп“ Орашје по расписаном тендеру:

-        десни савски насипа  површине                               568.013,00 м2

-        Ободни канал „Сава-Укрина“ површине    545.911,50 м2

-        Сабирни доводни канал површине               20.352,80 м2

-        Сабирни одводни канал површине                 5.782,00 м2

Што је укупно  1.140.059,30 м2 у вриједности од 70.546,87 КМ са ПДВ-ом;

 

2014.година

Једно кошење водозаштитних објеката, са изабраним извођачем Конзорциум „Дејо коп“ Орашје по расписаном тендеру:

 • десни савски насипа  површине                 568.013,00 м2
 • Ободни канал „Сава-Укрина“ површине  545.911,50 м2
 • Сабирни доводни канал површине              20.352,80 м2
 • Сабирни одводни канал површине               5.782,00 м2

Што је укупно 1.140.059,30   м2 у вриједности од 49.467,19 КМ са ПДВ-ом.

 

2015.година

Једно кошење водозаштитних објеката, са изабраним извођачем Конзорциум „Дејо коп“ Орашје по расписаном тендеру:

 • десни савски насипа  површине                  568.013,00 м2
 • Ободни канал „Сава-Укрина“ површине  545.911,50 м2
 • Сабирни доводни канал површине              20.352,80 м2
 • Сабирни одводни канал површине               5.782,00 м2

Што је укупно  1.140.059,30 м2 у вриједности од 56.301,82 КМ са ПДВ-ом;

 

2016.година

Једно кошење водозаштитних објеката, са изабраним извођачем Еко Еуро Тим д.о.о. Бања Лука  по расписаном тендеру:

 • десни савски насипа  површине                  568.013,00 м2
 • Ободни канал „Сава-Укрина“ површине  545.911,50 м2
 • Сабирни доводни канал површине              20.352,80 м2
 • Сабирни одводни канал површине               5.782,00 м2

Што је укупно  1.140.059,30 м2  у вриједности од 64.956,01 КМ са ПДВ-ом;

 

2017.година

Једно кошење водозаштитних објеката, са изабраним извођачем Еко Еуро Тим д.о.о. Бања Лука  по расписаном тендеру:

 • десни савски насипа  површине                  568.013,00 м2
 • Ободни канал „Сава-Укрина“ површине  545.911,50 м2
 • Сабирни доводни канал површине              20.352,80 м2
 • Сабирни одводни канал површине               5.782,00 м2

Што је укупно 1.140.059,30 м2  у вриједности од 59.506,53 КМ са ПДВ-ом.

 

2018.година

-               Интервентно кошење дијела савског насипа површине 120 000 м2 , са изабраним извођачем, директним споразузом „Вудраг“ д.о.о. Брод.Вриједност радова 7.000 КМ са укљученим ПДВ-ом;

-               Једно кошење водозаштитних објеката, са изабраним извођачем Конзорциум „Дејо коп“ Орашје по расписаном тендеру:

-              десни савски насипа  површине                 568.013,00 м2

-              Ободни канал „Сава-Укрина“ површине  545.911,50 м2

-              Сабирни доводни канал површине              20.352,80 м2

-              Сабирни одводни канал површине               5.782,00 м2

Што је укупно  1.140.059,30 м2 у вриједности од 56.301,82 КМ са ПДВ-ом.

 

У току 2018. године реализовани су радови према Уговору о извођењу радова на пословима „Хитне привремене санације дијела оштећења на устави Полој за потребе ЈУ „Воде Српске“ са изабраним извођачем, директним споразумом Ј.П.„Максимовић“ с.п. Брод. Вриједност радова 7000 КМ са укљученим ПДВ-ом;

 

Дакле у периоду од 2013. до 2018. године, укупна уложена средства у текуће одржавање основних водопривредних објеката у поплавном подручју „Ивањско поље“ Брод из буџета ЈУ „Воде Српске“ износе: 364.080,24 КМ са ПДВ-ом.

 

                                                                                                                М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                др Борис Пашалић

 

 

 

 

 

13.02.2019

Име посланика:

Сазив: 
10