Народни посланик Зоран Видић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

                Који су објекти из области културе реализовани у 2018. години средствима Владе РС?

                Навести пројекте, вриједности пројеката и евентуалне извођаче радова и пружаоце услуга по уговорима.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-65/19

Датум:22.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Зоран Видић на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Који су објекти из области културе реализовани у 2018. години средствима Владе Републике Српске?

Навести пројекте, вриједности пројеката и евентуалне извођаче радова и пружаоце услуга по уговорима.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У Буџету Републике Српске за 2018. године за јавне инвестиције у области културе распоређена су средства у укупном износу од  4.897.000,00 КМ.  За реализацију наведених средстава задужене су појединачне установе културе и општине у којима се налазе објекти из области културе који су обухваћени Одлуком о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2018. години.

У Табели бр.1. приказани су пројекти из области културе за чију реализацију су задужене установе културе из надлежности Министарства просвјете и културе Републике Српске, али и објекти из области културе који су у надлежности јединица локалне самоуправе.

Табела бр. 1: Објекти из области културе реализовани у 2018. години средствима Владе Републике Српске

Ред.број

Носилац пројекта

Назив пројекта из области културе

Вриједност пројекта

1

ЈУ Народна и универзитетска библиотека Бања Лука

Успостављање и развој библиотечко-информационог COBISS Републике Српске

68.000,00

2

ЈУ Музеј савремене умјетности Републике Српске Бања Лука

Реконструкција крова и простора библиотеке Музеја савремене умјетности РС

486.000,00

3

ЈУ Музеј Републике Српске Бања Лука

Надоградња равног крова Музеја Републике Српске

340.000,00

4

Архив Републике Српске

Набавка информатичке опреме и покретно-клизних архивских полица за потребе Архива Републике Српске

540.000,00

5

ЈУ Народна и универзитетска библиотека Бања Лука

Израда спомен-собе Петра Кочића, уређење студијске читаонице и опремање Центра за конверзацију и рестаурацију у НУБРС

180.000,00

6

ЈУ Народно позориште Републике Српске

Уградња новог система ватродојаве у Народном позоришту Републике Српске

33.000,00

7

ЈУ Народно позориште Републике Српске

Реконструкција сцене Петар Кочић у Народном позоришту Републике Српске

220.000,00

8

ЈУ Народно позориште Републике Српске

Радови на фасади Народног позоришта Републике Српске

100.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

1.967.000,00

9

Општина Вукосавље

Суфинансирање завршетка изградње Дома културе у Вукосављу

100.000,00

10

Општина Пале

Изградња Музеја Одбрамбено-отаџбинског рата у општини Пале

500.000,00

11

Општина Невесиње

Реконструкција и доградња Дома културе у Невесињу

250.000,00

12

Општина Котор Варош

Санација зграде Народне библиотеке Котор Варош

80.000,00

13

Општина Источно Ново Сарајево

Завршетак радова на изградњи позоришта у Источном Новом Сарајеву

2.000.000,00

УКУПНО ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНА

2.930.000,00

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА

4.897.000,00

 

 

 

      Доставити:                                                                                                   МИНИСТАР

       - Наслову                                                                                               

       - А/а.                                                                                                      Наталија Тривић, мр

 

31.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10