Народни посланик Зоран Видић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

 

                Колика ученика је стекло диплому „Вук Караџић“ у школској 2018/ 2019. у основним и средњим школама?

                Направити поредне показатеље са бројем ученика у школама и локалним заједницама.

 

ОДГОВОР:
Број: 07.032/011-483/19

Датум:28.10.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Зоран Видић на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07-10. октобра 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„ Колико ученика је стекло диплому „Вук Караџић“ у школској 2018/2019. у основним и средњим школама?

Направити поредне показатеље са бројем ученика у школама у локалним заједницима.“                

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

                Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19) прописано је да се диплома „Вук Караџић“ у основним школама Републике Српске додјељује ученику завршног разреда који има одличан успјех из свих наставних предмета који су прописани наставним планом и програмом на крају сваке школске године и има примјерно владање на крају сваке школске године.

                Школске 2018/2019. године основну школу завршило је 10.191 ученик у 187 основних школа на територији Републике Српске. Од укупног броја ученика деветих разреда 2018/2019. године 616  ученика је стекло диплому „Вук Караџић“ , што је 6,04% у односу на укупан број ученика који су завршили девети разред.

 У средњим школама Републике Српске 225 ученика је стекло диплому „Вук Караџић“, која се додјељује ученику који је постигао одличан успјех и примјерно владање у свим разредима из свих предмета прописаних наставним планом и програмом. У школској 2018/2019. години средњу школу је завршио 10.541 ученик, од чега 2.014 ученика за занимања трећег степена сложености, а 8.527 ученика за занимања четвртог степена сложености. С обзиром на наведено, у односу на број ученика матураната у школској 2018/2019. години је 2,13 % ученика стекло поменуту диплому.

У прилогу акта достављамо табеларне приказе бројa ученика носилаца дипломе „Вук Караџић“, по јединицама локалне самоуправе, за основне и средње школе.

 

 

Прилог- табела 2X

      Доставити:                                                                                                   МИНИСТАР

       - Наслову                                                                                               

       - а/а.                                                                                                      Наталија Тривић, мр

 

 

Сенка Буха, виши стручни сарадник за средње стручно и техничко образовање   

Санела Кострешевић, начелник Одјељења за средње образовање и васпитање

Гордана Дукић, начелник Одјељења за основно васпитање и образовање

Радмила Коцић Ћућић, в.д. помоћник министра  за предшколско, основно и средње образовање и васпитање                    

 

 

НАПОМЕНА: Табеларни приказ доступан у Служби НС РС.

 

08.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10