Народни посланик Зоран Видић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

                Колико има запослених у локалној самоуправи у Броду?

                Навести поименично када су засновали радни однос и степен стручне спреме?

ОДГОВОР:
Број : 10.1-011-479/19

Дана: 04.11.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

н/р Генералног секретара                                                          

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на шестој сједници Народне скупштине Републике Српске, 08. октобра 2019. године, посланичко питање упућено Министарству управе и локалне самоуправе, а оно гласи:

„Колико има запослених у локалној самоуправи у Броду?

Навести поименично када су засновали радни однос и степен стручне спреме.“

 

у складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17) достављамо Вам сљедећи:

 

ОДГОВОР

 

Према евиденцијама регистра запослених у јединицама локалне самоуправе Републике Српске који се води у Министарству управе и локалне самоуправе а чији садржај ажурирају јединице локалне самоуправе својим подацима, стање у укупном броју запослених са пресјеком у новембру 2019. године у Општини Брод је 70 лица са следећим квалификацијама:

-Доктор наука.....1

-Магистар.....6

-ВСС.....35

-ВШС.....4

-V степен.....2

-ССС.....21

-III степен.....1

 

С поштовањем,                                                                                                              

        М и н и с т а р

                                                                                                                                                      Лејла Решић

Достављено:

-Наслов,

-а/а

 

Прилог:

-2 (два) примјерка у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији

-Електронска верзија-ЦД

 

 

08.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10