Народни посланик Зоран Пологош Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет првој сједници одржаној 12. септембра 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

                  Да ли је право располагања на стамбеним јединицама Влада Републике Српске пренијела на општину Вишеград како би се стамбене јединице могле откупити?

                  Ради се о новоизграђеним стамбеним јединицама на подручју општине Вишеград које су изграђене за потребе породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и избјеглих и расељених лица.

ОДГОВОР:

Број: 18.03/1-011-438/17

Дана, _________________

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање.-

Народни посланик Зорaн Пологош, Клуб посланика ПДП, на Двадесет првој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 12. септембра 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

“Да ли је право располагања на стамбеним јединицама Влада Републике Српске пренијела на општину Вишеград како би се стамбене јединице могле откупити?

Ради се о новоизграђеним стамбеним јединицама на подручју општине Вишеград које су изграђене за потребе породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и избјеглих и расељених лица.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске," бр. 31/11 ),  дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске, сходно Закључку Народне скупштине, бр. 02/1-021-186/17 од 21. фебруара 2017. године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/17), доноси одлуке о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске, а поступак откупа, у име Републике Српске, чији су станови својина, врши Републичка дирекција за обнову и изградњу.

За станове које садашњи корисници не откупе, пренијеће се право располагања на локалне заједнице.

Када је Вишеград у питању, до сада је Влада донијела одлуку за приватизацију 38 станова од укупно 192.

Када су у питању станови у којима су породица погинулих бораца и ратни војни инвалиди од I до IV категорије, исти су ранијим одлукама Владе из 2008. и 2012. године пренијети на Министарство рада и борачко-инвалидске заштите у циљу трајних рјешења стамбених питања ове категорије становништва и ти станови су сада у власништву наведених породица.

 

 

С поштовањем,

                                                                                             МИНИСТАР

                                                                                           Давор Чордаш

12.09.2017
Сазив: 
9