Народни посланик Зоран Пологош Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Зашто бортезомиб ампуле за лијечење ријетке болести мијелом мултипле склерозе нема на позитивној листи лијекова и зашто су исте ампуле скупље за 50% него у Републици Србији?

               Образложење: Бортезомиб ампуле које се користе за лијечење мијелом мултипле склерозе нема на позитивној листи лијекова у Републици Српској, док се на позитивној листи у Републици Хрватској налазе од 2006. године, а у Републици Србији од 2010. године. Такође, бортезомиб ампуле у Србији коштају око 2000 КМ, док у Репиблици Српској коштају 3000 КМ.

ОДГОВОР:

Број: 11/07-012-70/16

Бањалука, 23.02.2016. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Народна скупштина

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање у вези са доступности лијека бортезомиб на терет средстава Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

               Поштовани,

               На Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 9, 10. и 11. фебруара 2016. године, народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП, поставио је сљедеће питање:

„Зашто бортезомиб ампуле за лијечење ријетке болести мијелом мултипле склерозе нема на позитивној листи лијекова и зашто су исте ампуле скупље за 50% него у Републици Србији?

Образложење:

Бортезомиб ампуле које се користе за лијечење мијелом мултипле склерозе нема на позитивној листи лијекова у Републици Српској, док се на позитивној листи лијекова у Републици Хрватској налазе од 2006. године, а у Репблици Србији од 2010. године. Такође, бортезомиб ампуле у Србији коштају око 2000 КМ, док у Републици Српској коштају 3000 КМ.“

ОДГОВОР:     

               Лијек бортезомиб, прашак за раствор за ињекцију, у дози од 3,5mg се од 31.12.2015. године налази на Листи лијекова са посебним начином набавке (финансирања на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске)(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/15) уз прописану индикацију: „За лијечење дисеминираног мултиплог мијелома у трећој линији терапије, код којих није постигнут одговор у претходном лијечењу, а који нису претходно лијечени бортезомибом“.

Лијекови који се набављају на терет средстава Фонда здравственог осигурања Републике Српске набављају се централизовано, у поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14). Избор најповољнијег понуђача и додјела уговора врши се на основу прописаних критерија од којих је цијена лијека један од битних услова и саставни је дио економски најповољније понуде.

               Законом о лијековима и медицинским средствима („Службени гласник БиХ“, број 58/08) дефинисано је да Савјет министара БиХ, на приједлог директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ (Агенција) спроводи контролу цијена лијекова. Истим законом прописано је да начин контроле, односно начин обликовања цијена лијекова ближе прописује Савјет министара БиХ, такође на приједлог директора Агенције.

 Формирање велепродајне цијене лијека у Босни и Херцеговини дефинисано је Правилником о начину контроле цијена, начину обликовања цијена лијекова и начину извјештавања о цијенама лијекова у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 82/11), који није у примјени.

У складу са наведеним, а до ступања на снагу Правилника о начину контроле цијена, начину обликовања цијена лијекова и начину извјештавања о цијенама лијекова у БиХ, произвођач одређује цијену са којом ће наступити на тржишту Босне и Херцеговине.

С поштовањем.

 

 

                                                                                                          М И Н И С Т А Р

                                                                                              Драган Богданић, др мед.

                                                                                    

 

 

 

 

 

09.02.2016
Сазив: 
9