Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

            Када ће ратни војни инвалиди-ампутирци добити новчана средства умјесто налога за ортопедска помагала, како је то договорено са Организацијом УДАС?

            Ратни војни инвалиди користе најлошија ортопедска помагала и нису задовољни са квалитетом, функционалности и процедуром добијања ортопедских помагала. Квалитет и функционалност су на јако ниском нивоу, и у задњих 25 година није дошло до никаквог побољшања. Тако да та ортопедска помагала наносе и одређене здравствене проблеме због лошег квалитета. Истовремено, на ампуртицима су ''зарадиле'' многе фаворизоване ортопедске радње. Ортопедска помагала представљају неопходно помагало за кретање инвалида-ампутираца, јер су они без истих непокретне особе. Зато се тражи да ратни војни инвалиди-ампутирци добијају новчана средства за ортопедсска помагала, на тај начин би ампутирци могли добити квалитетнија ортопедска помагала, била би избјегнута непотребна дуга процедура за добијање налога за помагала, могли би бирати гдје да раде ортопедска помагала, а новчана издвајања и рокови за ове немјене би остали исти. Предлаже се да се новчана средства за ортопедска помагала, која Фонд здравственог осигурања плаћа ортопедским радњама, пребаце у буџет Министарства рада и  борачко-инвалидске заштите РС. Ово питање је постављено и 15.04.2015. године.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-30/15

Датум, 02. 11. 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зоран Пологош,  Клуб посланика ПДП,  поставио је на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године сљедеће посланичко питање:                         

           „Када ће ратни војни инвалиди – ампутирци добити новчана средства умјесто налога за ортопедска помагала, како је то договорено са Организацијом УДАС“?

О Д Г О В О Р

             У циљу подршке иницијативи Организације ампутираца „Удас“ да ратни војни инвалиди умјесто ортопедских помагала добију  новчана средства, ово министарство је дана 19. 03. 2015. године одржало  састанак са представницима других организација  ратних војних инвалиде и Фонда здравственог осигурања Републике Српске, ради разматрање достављене иницијативе.

            Од учесника састанка Министарство је накнадно у писаној форми, затражило мишљење у погледу поднесене иницијативе. Фонд здравственог осигурања Републике Српске као надлежни орган у погледу оропедских помагала,  обавијестио је ово министарство и Организацију ампутираца „Удас“ да због важећих законских и подзаконских рјешења који регулишу предметну материју нема дискреционо право да прихвати предложено рјешење.  Такође, Савез организација и удружења ратних војних инвалида Републике Српске се изјаснио да предложено рјешење није прихватљиво из разлога што би сви остали корисници медицинских и ортопедских помагала, осим ампутираца, остваривали права на ортопедска помагала  по редовној процедури, што према осталим корисницима не би било коректно.

               С обзиром на различит приступ овој иницијативи, те чињеницу да је за ову област надлежан Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Министарство не може имати  улогу посредника између Организације ампутираца „Удас“ и Фонда здравственог осигурања као надлежног органа односно других организација које заступају интересе ратних војних инвалида а које не прихватају предложено рјешење.

                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                       Миленко Савановић

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9