Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Када ће се исправити неправда према борцима који су остварили пензију послије 31.12.2011. године, који немају 60 година живота и немају право на мјесечни борачки додатак?

               Познато је да борци, који су пензионисани прије 31.12.2011. године, односно прије ступања на снагу новог Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, право на мјесечни борачки додатак остварују без обзира на године живота.

               Ово је класичан примјер дискриминације пензионисаних бораца код остваривања права на мјесечни борачки додатак.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-8/16

Датум, 10. 03. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зоран Пологош,  Клуб посланика ПДП,  поставио је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02. и 03. марта  2016. године сљедеће посланичко питање:                                     

           „Када ће се исправити неправда према борцима који су остварили пензију послије 31. 12. 2011. године, односно прије ступања на снагу новог Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, право на мјесечни борачки додатак остварују без обзира на године живота.

           Ово је класичан примјер дискриминације пензионисаних бораца код остваривања права на мјесечни борачки додатак.“

О Д Г О В О Р

           Важећим законима из области пензијско-инвалидског осигурања  и области борачко-инвалидске заштите који су у примјени од 01. јануара 2012. године, раздвојена су права на новчана примања  стечена по основу рада од права стечених по основу статуса борца, тако да је умјесто гарантованог пензијског основа уведено право на мјесечни борачки додатак.

           Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и Уредбом о борачком додатку („Службени гласник РС“ бр. 52/13 и 53/14), успостављено је право на мјесечни борачки додатак који се остварује зависно од старосне доби и категорије борца.

            Уредба о борачком додатку прописала  је услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак, на начин да право на мјесечни борачки додатак, у правилу,  може да оствари категорисани борац када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надлежног органа признат статус борца од прве до пете категорије.

            Такође, Уредбом је био прописан изузетак од тог правила  и  дата могућност одређеном броју бораца да то право остваре и прије навршених 60 година живота уколико су били корисници личне пензије која им је у складу са претходним прописима из области  пензијско-инвалидског осигурања, по основу статуса борца, била одређена од гарантованог пензијског основа (члан 5. став 2). Овај изузетак је направљен из разлога што је ступањем на снагу новог Закона о пензијско-инвалидском осигурању тој групацији бораца умањен износ мјесечног примања. Међутим, Уставни суд Републике Српске је својом  одлуком број: У-50/12 од 24. априла 2014. године утврдио да је ова одредба неуставна и незаконита, тако да се мјесечни борачки додатак може остварити само ако су кумулативно испуњена два услова: навршених 60 година и статус борца од прве до пете категорије, при чему није од утицаја да ли је борац пензионер, радник или незапослен.

                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                          Миленко Савановић

 

 

 

 

 

02.03.2016
Сазив: 
9