Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Десетој сједници одржаној 5. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Када ће борци добити годишњи борачки додатак и накнаде за одликовањa?

               На основу члана 7. став 2. Уредбе о борачком додатку, Влада Републике Српске је била дужна да исплати годишњи борачки додатак у првом кварталу текуће године за претходну годину.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-18/16

Датум, 12. 04. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зоран Пологош,  Клуб посланика ПДП,  поставио је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 05. априла 2016. године сљедеће посланичко питање:                                      

           „Када ће борци добити годишњи борачки додатак и накнаде за одликовања?“

О Д Г О В О Р

           У погледу исплате годишњег борачког додатка, надлежност  Министарства рада и борачко-инвалидске заштите је да изврши обрачун и заједно са списковима корисника тог права, обрачун  достави Министарству финансија ради исплате. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је у том смислу извршило своју обавезу  у потпуности и на вријеме.

          Министарство финансија је надлежно за праћење прилива новца и одређивање динамике исплате свих потраживања као и приоритете у исплатама, те  сматрамо да ће исплата годишњег борачког додатка бити приоритет у односу на остале обавезе.

           Исплата накнаде за одликовања,  извршена је 07. марта 2016. године.

 

                                                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       Миленко Савановић

 

 

 

 

05.04.2016
Сазив: 
9