Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Да ли Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС има намјеру да објави спискове бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС?

Образложење

               Мишљења сам да је потребно објавити спискове бораца како бисмо имали увид и препознали оне који не заслужују да буду на истим. Објављивање спискова бораца даје могућност да јавност, односно првенствено борци изврше ревизију правих бораца и оних који то нису. Спискове бораца су већ објавиле неке земље у окружењу (нпр. Република Хрватска).

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-34/16

Датум, 20. 10. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зоран Пологош,  Клуб посланика ПДП,  поставио је на Четрнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11. октобра 2016. године сљедеће посланичко питање:                                     

           „Да ли Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС има намјеру да објави спискове бораца одбрамбено отаџбиског рата РС?

Образложење

                  Мишљења сам да је потребно објавити спискове бораца како бисмо имали увид и препознали оне који не заслужују да буду на истим. Објављивање спискова бораца даје могућност да јавност, односно првенствено борци изврше ревизију правих бораца и оних који то нису. Спискове бораца су већ објавиле неке земље у окружењу (нпр. Хрватска).“

О Д Г О В О Р

                Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске  нема намјеру да објави спискове бораца из сљедећих разлога:

                 Јавно објављивање спискова бораца односно информација које имају карактер личне информације, било би у супротности са Законом о слободи приступа информација („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/01), те Законом  о заштити личних података („Службени гласник БиХ“ број: 32/01).                  

                 Такође, треба напоменути да је Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), прописан поступак утврђивања статуса и категорије борца у коме је обавезно прибављање мишљења Борачке организације Републике Српске као најмасовније организације бораца. У том поступку који проводе општински/градски органи управе надлежни за борачко-инвалидску заштиту, Борачка организација даје мишљење о дужини ангажовања у оружаним снагама, те  о времену и условима ангажовања у зони борбених дејстава, које је од утицаја на утврђивање статуса и категорије борца.  У случају да промијени своје мишљење у појединим случајевима, поступак се може поновити. Борачка организација као најмасовнија организација  бораца која има статус удружења од јавног интереса, располаже списковима бораца и има могућност да  у складу са законским овлашћењем предузима  одређене радње у циљу оспоравања статуса борца лицима која нису могла стећи тај статус. У поступку ревизије по службеној дужности, Министарство врши провјеру законитости рјешења о утврђеном статусу и категорији борца, тако да имајући у виду напријед наведено,  сматрамо да нема ни потребе ни законске могућности за објављивањем  спискова бораца.

                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                               

                                                                                                   Миленко Савановић

 

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9