Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 28. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Постоји ли јединствен регистар одликованих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске?

Образложење

               Неки од одликованих бораца са подручја општина које су по Дејтонском мировном споразуму припале Федерацији БиХ немају доказ о одликовању и већ годинама не примају накнаду за одликовања. Било би праведно објавити јединствен списак одликованих и дати исто право свим одликованим борцима одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-9/17

Датум, 18. 04. 2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зоран Пологош,  Клуб посланика ПДП,  поставио је на Седамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 28., 29. и 30. марта 2017. године сљедеће посланичко питање:                                      

           „Постоји ли јединствен регистар одликованих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске?

                                                                                   Образложење

            Неки од одликованих бораца са подручја општина које су по Дејтонском мировном споразуму припале Федерацији БиХ, немају доказ о одликовању и већ годинама не примају накнаду за одликовања.

           Било би праведно објавити јединствен списак одликованих и дати исто право свим одликованим борцима одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске.“

О Д Г О В О Р

               У смислу члана 12. став 1.  Закона о одликовањима и признањима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/93 и 48/02), одликовања се додјељују Указом Предсједника Републике Српске. Сходно наведеној одредби, евиденцијом додијељених одликовања односно одликованих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, располаже Служба предсједника Републике Српске.

               Право на накнаду одликованом борцу признаје се по основу одређених одликовања додијељених за војне заслуге у оружаној борби за која је Законом о правима бораца војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), утврђена новчана накнада. Право на накнаду одликованом борцу признаје општински/градски орган управе надлежан за борачко-инвалидску заштиту по мјесту пребивалишта, на лични захтјев. Обавеза је подносиоца захтјева да приложи доказ о одликовању а ако истим не располаже, потребно је да се обрати Служби предсједника Републике Српске који води евиденцију одликованих лица и евиденцију о врсти додијељених одликовања.

              Дакле, право на накнаду одликованом борцу признаје се у управном поступку који је покренут на захтјев странке, на којој је и терет доказивања чињеница које су одлучујуће за признавање права на накнаду, а будући да Министарство у оквиру своје надлежности не располаже  евиденцијом одликованих бораца.

 

                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                              

                                                                                                                                        Миленко Савановић

 

28.03.2017
Сазив: 
9