Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Да ли борци који су рањени на простору БиХ прије 19.5. 1992. године, а били су у саставу бивше ЈНА, могу остварити своја права у Републици Србији, ако на основу тог рањавања не остварују права у Републици Српској?

Постоји један број бораца који су рањени неколико пута у току одбрамбено отаџбинског рата Републике Срспке, прије и послије 19.5.1992. године. Рањавања послије наведеног датума су узета при утврђивању процента војног инвалидитета, док рањавања прије тог датума нису узета у обзир.

               Молим да се ово питање прослиједи надлежном Министарству у Републици Србији.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-13/17

Датум, 10. 05. 2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зоран Пологош,  Клуб посланика ПДП,  поставио је на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25., 26. и 27. априла 2017. године сљедеће посланичко питање:                                      

           „Да ли борци који су рањени на простору БиХ прије 19. 05. 1992. године, а били су у саставу ЈНА, могу остварити своја права у Републици Србији ако на основу тог рањавања не остварују права у Републици Српској?

                                                                                   Образложење

             Постоји један број бораца који су рањени неколико пута током одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, прије и послије 19. 05. 1992. године.

              Рањавања послије наведеног датума су узета при утврђивању процента војног инвалидитета, док рањавања прије тог датума, нису узета у обзир.

             Молим да се ово питање прослиједи надлежном Министарству у Републици Србији.“

О Д Г О В О Р

                У смислу Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), неспорно је да се приликом оцјене војног инвалидитета цијени укупни инвалидитет као посљедица рањавања прије  19. 05. 1992. године и инвалидитет као посљедица рањавања задобијеног послије тог датума. Међутим, лице које има пребивалиште у Републици Србији, по прописима Републике Србије може остварити статус ратног војног инвалида само по основу рањавања које је задобио као припадник ЈНА прије 19. 05. 1992. године, тако да  за рањавање које је задобио као припадник ВРС послије 19. 05. 1992. године,  статус ратног војног инвалида остварује по прописима Републике Српске. Ако подносилац захтјева нема пребивалиште у Републици Србији, нема могућности да оствари статус ратног војног инвалида по прописима Републике Србије за рањавање које је задобио као припадник ЈНА, тако да приликом одлучивања о захтјевима за признавање статуса ратног војног инвалида, општински/градски органи надлежни за борачко-инвалидску заштиту,  узимају у обзир сва рањавања за која су приложени докази, изузев  рањавања задобијених прије 19. 05. 1992. године за која постоје докази да је по основу тих рањавања подносилац захтјева већ стекао статус ратног војног инвалида по прописима Републике Србије.   

                Нема потребе да се ово питање просљеђује надлежном министарству у Републици Србији, будући да по питањима из области борачко-инвалидске заштите постоји међусобна сарадња два министарства.

                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                             

                                                                                                                                           Миленко Савановић

 

 

 

25.04.2017
Сазив: 
9