Народни посланик Зоран Пологош Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Да ли Влада Републике Српске планира да предложи измјене Закона о порезу на доходак РС у дијелу који се односи на опорезивање капиталне добити, а који представља велико оптерећење грађанима РС који прометују некретнине?

Образложење

Овај закон, у дијелу који се односи на капиталну добит је најрестрективнији у  окружењу и не предвиђа никаква ослобађања, односно олакшице, за разлику од истих закона земаља у окружењу, нпр. Брчко Дистрикта и Федерације БиХ. Апсурд је да отац који поклони стан или кућу својој дјеци плаћа порез на капиталну добит, па се поставља логично питање какву је то он добит стекао поклањајући своју имовину. Истовремено, капитална добит представља и двоструко опорезивање. Неморално и непримјерено је да се опорезује први насљедни ред, стан који служи за употребу, прва стамбена јединица или проширење стамбене јединице. Закон о порезу на доходак РС је, у овом дијелу, направио огромне штете и смањио промет некретнина у РС.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-2316-1/17

Датум: 22.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП је на Петнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Да ли Влада Републике Српске планира да предложи измјене Закона о порезу на доходак Републике Српске у дијелу који се односи на опорезивање капиталне добити, а који представља велико оптерећење грађанима РС који прометују некретнине?

Образложење

Овај закон, у дијелу који се односи на капиталну добит је најрестриктивнији у окружењу и не предвиђа никаква ослобађања, односно олакшице, за разлику од истих закона у окружењу, нпр. Брчко Дистрикта и Федерације БиХ. Апсурд је да отац који поклони стан или кућу својој дјеци плаћа порез на капиталну добит, па се поставља логично питање какву је он то добит стекао поклањајући своју имовину. Истовремено, капитална добит представља и двоструко опорезивање. Неморално и непримјерено је да се опорезује први насљедни ред, стан који служи за употребу, прва стамбена јединица или проширење стамбене јединице. Закон о порезу на доходак РС, је у овом дијелу, направио огромне штете и смањио промет некретнина у РС“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске ће у наредном периоду припремити Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, у оквиру којег ће бити обухваћено и ово питање.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                       др Зоран Тегелтија

 

06.12.2016
Сазив: 
9