Народни посланик Зорка Андрић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зорка Андрић, Клуб посланика НДП поставила је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Сви овдје знамо да је 40.000 бораца незаконито осакаћено за стечена права за пензионисање. Први пут су осакаћени од 1991. до 1995., а други пут 2008 или 2009.   Шта сте по том питању урадили? Кад ћете почети да радите по закону и кад ћете вратити стечена права  борцима?

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-3/17

Датум, 20. 02. 2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зорка Андрић,  Клуб посланика НДП,  поставила је на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07. фебруара 2017. године сљедеће посланичко питање:                                      

           „Сви овдје знамо да је 40.000 бораца незаконито осакаћено за стечена права за пензионисање. Први пут су осакаћени од 1991. до 1995. године, а други пут 2008. или 2009.

             Шта сте по том питању урадили? Када ћете почети да радите по закону и кад ћете вратити стечена права борцима?“

О Д Г О В О Р

              У погледу остваривања права бораца, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите „ради по закону“ јер примјењује важеће прописе из области борачко-инвалидске заштите – Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) којима су утврђена та права, од којих и право на новчану накнаду (борачки додатак), те подзаконске акте донесене на основу тог закона.

Поред исплате годишњег борачког додатка борцима прве и друге категорије,од 2012. године врши се исплата мјесечног борачког додатка борцима од прве до пете категорије који су имали навршених 60 година старости, без обзира њихов на радно-правни статус.

Увођење мјесечног борачког додатка у прописе из области борачко-инвалидске заштите, услиједило је након реформе у области пензијско-инвалидског осигурања, која је, између осталог,  подразумијевала  раздвајање права на новчана примања  која су стечена по основу радног стажа  од  права која су  стечена  по основу статуса борца, тако да је право на гарантовани пензијски основ  изгубило је 35.717 корисника од чега 28.298 корисника личне пензије и 7.419. корисника породичне пензије иза умрлог борца.

Од 28.298 бораца - корисника личне пензије који су изгубили гарантовани пензијски основ, 18.082борацастаријих од 60 годинаод 01. 01. 2012. године остварујуправо на мјесечни борачки додатак а од 01. 05. 2012. године, мјесечни борачки додатак остварује и10.216 борацапензионера који су били млађи од 60 година а којима је пензија умањена ступањем на снагу важећегЗакона о пензијском и инвалидском осигурању с обзиром да је по основу статуса борца била одређена од гарантованог пензијског основа. Осим 28.298 бораца пензионера, право на мјесечни борачки додатак је почев од 01. 01. 2012. године, први пут остварило још 35.938 бораца са навршених 60 година живота, од којих је 15. 141 бораца шесте и седме категорије, с тим што борци шесте и седме категорије по важећој Уредби о борачком додатку више не остварујуборачки додатак.

                Дакле, губитак права  на новчано примање односно гарантованог пензијског основа по основу статуса борца по пропису из области пензијско-инвалидског осигурања,  надомјештено је увођењем мјесечног борачког додатка   у прописе из области борачко-инвалидске заштите чиме је постигнута већа правичност јер сви борци исте категорије, под једнаким условима остварују иста права, без обзира на свој радно-правни статус.

         Према ранијим рјешењима, само борци пензионери од прве до пете категорије су по основу статуса борца остваривали право на новчана примања кроз гарантовани пензијски основ у систему пензијско-инвалидског осигурања а износи тих примања су били различити и  кретали су се од 1,00 КМ до 320,00 КМ.  Борци пензионери чије су пензије биле веће од гарантованог основа, борци без радног стажа или са радним стажом недовољним за стицање пензије, незапослени борци, борци – пољопривредници односно сви  борци који нису имали могућност да кроз гарантовани пензијски основ као једини начин остваре новчана примања по основу статуса борца на мјесечном нивоу,  имали су само право на годишњи борачки додатак по пропису из области борачко-инвалидске заштите и то само борци прве и друге категорије.

          Важећи прописи су омогићили да осим бораца који су због реформе у области пензијско-инвалидског осигурања изгубили гарантовани пензијски основ, мјесечни борачки додатак остварују  и борци који по ранијим прописима нису имали никакве накнаде по основу свог статуса, тако да се мјесечни борачки додатак у 2017. години исплаћује за  66280 бораца од прве до пете категорије са навршених 60 година живота. Годишњи борачки додатак  остварило је 81 306 бораца прве и друге категорије.

           Из напријед наведеног може се закључити да према важећим прописима из области борачко-инвалидске заштите много већи број  бораца по основу свог статуса остварује право на новчано примање у односу на број бораца који је та примања остваривао кроз гарантовани пензијски основ, те да борци  нису оштећени у погледу права која су стекли по основу статуса борца кроз систем пензијско-инвалидског осигурања јер су наставили кориштење тих права у складу са прописима из области борачко-инвалидске заштите.

   

                                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                       

                                                                                                                                           Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

06.02.2017
Сазив: 
9