Народни посланик Ивана Ловрић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ивана Ловрић, Клуб посланика Коалиција Домовина поставила је на Петој сједници одржаној  10. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Мјесна заједница Шурковац код Приједора је прије 1990. године бројала преко 1000 мјештана, углавном хрватске националности. Данас ту живи стотињак људи. Значајни су проблеми који оптерећују свакодневни живот и могућност повратка избјеглих и расељених лица. Обзиром да ову мјесну заједницу сваког викенда посјећује више хиљада људи из БиХ и земаља окружења, представљена перцепција о односу  Владе РС према повратницима је објективна чињеница која иде у свијет. Мјесна заједница је према Министарству кандидовала више пројеката. Питање:

Да ли ће и када бити реализован неки од пројеката које су грађани овог мјеста кандидовали према ресорном Министарству?

ОДГОВОР:

Број: 18.04-011-266/15

Датум: _____________

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Ивана Ловрић – Клуб посланика Коалиција Домовина на 5. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној дана 10. септембра 2015. године, поставила је посланичко питање Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске:

''Мјесна заједница Шурковац код Приједора је прије 1990. године бројала преко 1000 мјештана, углавном хрватске националности. Данас ту живи стотињак људи. Значајни су проблеми који оптерећују свакодневни живот и могућност повратка избјеглих и расељених лица. Обзиром да ову мјесну заједницу сваког викенда посјећује више хиљада људи из БиХ и земаља окружења, представљена перцепција о односу Владе РС према повратницима је објективна чињеница која иде у свијет. Мјесна заједница је према Министарству кандидовала више пројеката. Питање:

Да ли ће и када бити реализован неки од пројеката које су грађани овог мјеста кандидовали према ресорном Министарству?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

''У оквирима ресорне надлежности, Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске помоћ избјеглим, расељеним лицима и повратницима реализује у складу са Законом о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској (''Службени Гласник Републике Српске'' бр. 42/05 и 52/12), те Програмом рјешавања проблема избјеглица, расељених лица и повратника који усваја Влада Републике Српске, а којим се планирана средства распоређују по општинама и одређују врсте помоћи.

Поменутим Програмом за 2015. годину на позицији ''Финансирање повратка у Републику Српску - распоређено за општине-пројекти'' планирана су средства за помоћ повратницима у град Приједор.

У складу са расположивим средствима и приоритетима утврђеним кроз запримљене захтјеве, Министарство ће између осталих пројеката инфраструктуре које ће у текућој години имплементирати на подручју града Приједор, пружити финансијску подршку реализацији пројекта ''Санација дијела пута Шурковац-гробље Коса-Папићи'', а сходно захтјеву Мјесне заједнице Шурковац, у којем је рјешавање проблема путне инфраструктуре назначено као битно за одрживост и стабилност повратка у овој мјесној заједници.''

С поштовањем,

                                                  МИНИСТАР

                                               Давор Чордаш

10.09.2015
Сазив: 
9