Народни посланик Игор Жунић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Жунић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. Године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ  ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Шта  је прњаворски Рибњак урадио у задњих годину-двије на томе да скине ону брану, вјештачку, која је постављена на предјелу Прљаче на ријеци Укрини, тако да одузима, дакле, од ријечног тога ријеке Укрине, нарочито у овим љетним периодима?

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-329/17

Датум: 20.07.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Жунић (Клуб посланика СНСД-Милорад Додик) је, на 19. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јуна 2017. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Шта је прњаворски Рибњак урадио у задњих годину-двије на томе да скине ону брану, вјештачку, која је постављена на предјелу Прљаче на ријеци Укрини, тако да одузима, дакле, од тог ријечног тока ријеке Укрине, нарочито у овим љетним периодима?“  

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

 „РИБЊАК“ а.д. из Прњавора, Укрински Луг бб, који је изграђен 60-их година прошлог вијека, захвата воду за потребе узгоја шаранске рибе са два водозахвата: „Прљача” на ријеци Укрини и „Лужани” на ријеци Вијаци. „РИБЊАК“ а.д. посједује одобрења за грађење и употребу објеката рибњака и других објеката изграђених у сврху рада и функционисања рибњака, која су прибављена у периоду од 60-их до 80-их година прошлог вијека. 

Такође, за „РИБЊАК“ а.д. из Прњавора, Укрински Луг бб, је од стране Јавне установе„Воде Српске″ издато Рјешење-водна дозвола, број: 01/3-ВА.4-717-8/13, од 03.10.2016. године, са роком важења до 03.10.2018. године. Водном дозволом је прописано више услова, између осталог и услови који се односе на обавезу обезбјеђења еколошки прихватљивог протока воде низводно од водозахвата „Прљача” на ријеци Укрини и водозахвата „Лужани” на ријеци Вијаци, на начин прописан чланом 65. Закона о водама (Службени гласник Републике Српске број 50/06, 92/09, 121/12).

Jавна установа „Вoдe Српскe″ ћe, у складу са својим овлаштењима, извршити кoнтрoлнa мjeрeњa кoja сe oднoсe нa oбeзбjeђeњe eкoлoшки прихвaтљивoг прoтoкa, прoписaнoг вaжeћом вoдном дозволом, те ће у случajу да утврди да се прописани услови не поштују од стране корисника права из водног акта, извршити пoништaвaње водне дозволе. Поступање корисника права супротно условима прописаним водним актом, представља незаконит рад који се кажњава у складу са одредбама Закона о водама.

 

                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                    проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9