Народни посланик Игор Остојић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 3. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Које кораке предузима Влада Републике Српске и надлежне институције да спријече изградњу депоније радиоактивног и нуклеарног отпада на Трговској гори у Хрватској, у близини границе са Босном и Херцеговином, с обзиром да је познато да је спорна локација само 800 м удаљена од границе са Босном и Херцеговином, а од ријеке Уне удаљена је 950 м?

               Осим што је неповољно лоцирана у односу на Босну и Херцеговину, наведена локација је непожељна и због низа других елемената, попут геолошке структуре грађе. Такође, терен се налази у водоплавном појасу, у шуми којој пријети пожарна опасност, док је у окружењу регистровано 9 локација са минским пољима, а велики проблем представља и сеизмички утицај на ово подручје. Овој одлуци се противе и грађани и активисти и са једне и са друге стране границе, јер би се изградњом ове депоније могао угрозити цио слив ријеке Уне и притока, питка вода и здравље људи.

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-84/16

Датум: 21.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Игор Остојић на 10. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 03. марта 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • Које кораке предузима Влада Републике Српске и надлежне институције да спријече изградњу депоније радиоактивног и нуклерног отпада на Трговској гори у Републици Хрватској, у близини границе са Босном и Херцеговином, с обзиром да је познато да је спорна локацијa само 800 метара удаљена од  границе са Босном и Херцеговином, а од ријеке Уне удаљена је 950 метара?

Осим што је неповољно лоцирана у односу на Босну и Херцеговину, наведена локација је непожељна и због низа других елемената, попут геолошке структуре грађе. Такође, терен се налази у водоплавном појасу, у шуми којој пријети пожарна опасност, док је у окружењу регистровано 9 локација са минским пољима, а велики проблем представља и сеизмички утицај на ово подручје. Овој одлуци се противе и грађани и активисти и са једне и са друге стране границе, јер би се изградњом ове депоније могао угрозити цио слив Уне и притока, питка вода и здравље људи.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Поступајући по писаном обавјештењу начелника општине Нови Град у вези са активностима које се односе на актуелизацију одлагања радиоактивног отпада на локалитету Трговска гора, (Република Хрватска) Влади Републике Српске подносимо информацију о предузетим активностима у складу са ресорним надлежностима овог Министарства. Надлежности овог Министарства по актуелном питању на који се односи ова информација проистичу и из одредби Конвенције о процјени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Еспо Конвенција), за коју је ово Министарство одређено као контакт институција одговорна за примјену и провођење обавеза утврђених  наведеном конвенцијом, а која је ратификована од стране Босне и Херцеговине 2007. године.

Дана 10.04.2015. године, на основу обавјештења од стране начелника општине Нови Град и на основу сазнања из медија, сачињен је допис Министарству заштите околиша и природе Републике Хрватске, у којем се траже расположиве  информације  о пројекту и информације о спроведеним активностима од стране надлежних институција Републике Хрватске, које се односе на одабир ликалитета Трговска гора, Двор, Република Хрватска, за одлагање радиоактивног отпада. Обзиром на хитност у поступању наведени допис је прослијеђен и електронским путем у кабинет министра заштите околиша и природе Републике Хрватске и помоћнику министра за околиш. Истог дана, од стране помоћника министра за околиш смо добили  обавјештење да је наш допис запримљен и прослијеђен на даље поступање. Са овим дописом је упознато Министарство спољне трговине и економских односа у Сарајеву.

Дана 15.04.2015. године у Републику Хрватску упућена је ургенција од стране Министарства, за достављање тражених информација, а предузимање свих активности из ресорних надлежности затражено је од Министарства иностраних послова БиХ, Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Предсједништва БиХ, конкретно предсједавајућег Предсједништва БиХ. Истог дана достављен је допис на надлежно поступање Министарству здравља и социјалне заштите, Државној регулаторној агенцији за радијациону и нуклеарну безбједност у Сарајеву и канцеларији ове агенције у Бањој Луци, с обзиром да је Законом о радијационој и нуклеарној безбједности у БиХ утврђена надлежност ове агенције у поступцима обављања послова у овој области.

Дана 16.04.2015. године од стране општине Нови Град достављена је Резолуција о противљењу активностима изградње одлагалишта отпада ниске и средње радиоактивности у општини Двор, Република Хрватска, усвојена од стране Скупштине општине Нови Град, на посебној сједници одржаној 15.04.2015.године. Из достављеног акта је утврђено да је наведена Резолуција ради предузимања активности и надлежног поступања достављена Предсједништву БиХ (свим члановимана на руке), предсједавајућем Парламентарне скупштине БиХ, предсједавајућем Савјета министара, Дому народа, Министарству иностраних послова БиХ, предсједнику Републике Српске и предсједнику Владе Републике Српске.

Дана 28.04.2015. године, од стране општине Нови Град, покренута је иницијатива за мониторинг нивоа радиоактивности на територији општине, с обзирома на забринутост становништва које су произвеле незваничне информације да се на локацији већ врше активности одлагања опасног, радиоактивног отпада. Реагујући на овај акт, иницијатива је истог дана прослијеђена од стране овог министарства у Министарство здравља и социјалне заштите и Државној регулаторној агенцији за радијациону и нуклеарну безбједност у Сарајеву и канцеларији у Бањој Луци. Поступајући по овом акту, Државна регулаторна агенцији за радијациону и нуклеарну безбједност је обавијестила ово Министарство о термину изласка овлашћеног лица на територију општине Нови Град ради обављања мониторинга и утврђивања евентуално повишеног нивоа радиоактивности на локацији општине Нови Град, која је најближа локацији Трговска гора, Република Хрватска.

Дана 29.04.2015. године од стране Министарства вањских послова Босне и Херцеговине, Министарство је обавјештено да је од надлежног министарства Републике Хрватске затражена информација о намјераваној активности, статусу намјераваног пројекта и корацима предузетим у складу са Еспо конвенцијом обзиром на близину државне границе, удаљеност локалитета Трговска гора од општине Нови Град и чињеницу да се становништво општине Нови Град снабдијева водом за пиће из ријеке Уне. Истовремено од стране истог министарства обавјештени смо да је од стране Министарства спољне трговине и економских односа и Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност, затражено да се пажљиво размотри акт овог Министарства од 10.04.2015. године у погледу захтјева и обавеза које су у оквиру Еспо конвенције преузеле БиХ и Република Хрватска, водећи рачуна о потреби заштите здравља људи и спречавања деградирања квалитета животне средине и ресурса БиХ.

Крајем априла Министарству је достављен акт потписан од стране 6 општина: Нови Град и Костајница из Републике Српске и Босанска Крупа, Цазин, Бужим и Велика Кладуша из Федерације БиХ, у којем се изражава жестоко противљење и тражи од свих надлежних институција обустављање активности на одређивању локације Трговска гора за одлагање радиоактивног отпада. Образложење овакве одлуке је да одређивањем локације Трговска гора за одлагање нуклеарног отпада могу бити нанесене несагледиве посљедице по здравље и живот становника општина и градова који се налазе у непосредној близини.

Истовремено, Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу Народне скупштине Републике Српске, донио је Закључак број 02/4.03-1-011-1603-5-1/15 од 28.04.2015. године, којим се од овог Министарства тражи предузимање свих могућих корака у вези са спречавањем изградње одлагалишта радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговска гора. У образложењу Закључка наведено је да је Република Хравтска дана 17.10.2014. године донијела Стратегију збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива, те да ће у складу са донесеном Стратегијом бити донесен Национални програм до 01.08.2015. године у којем ће бити утврђено кад, гдје и како ће се збринути радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво. Наведено подразумијева да се до тог датума мора одредити тачна локација за изградњу објеката за одлагање ове врсте отпада. У прилогу Закључка достављене су Иницијатива за спречавање одлагања радиоактивног отпада на подручју Трговске горе потписана од стране стручних лица, којом је указано да на предложеној локацији није могуће градити складиште за одлагање оваквог отпада због његовог негативног утицаја на животну средину.

Реагујући на достављену иницијативу, дана 19.05.2015. године од стране Министарства здравља и социјалне заштите је достављен Извјештај о ванредним мјерењима дозе зрачења у ваздуху на подручју општине Нови Град. Мјерења су извршена од стране Јавне установе Институт за јавно здравство Републике Српске, а у закључку Извјештаја је наведено да све измјерене вриједности, извршене на пет локација у општини Нови Град, не одступају од просјечне вриједности позадинског зрачења.

Дана 07.05.2015 године овом Министарству је прослијеђен акт којим је од стране Министарства заштите околиша и природе обавјештено Министарство вањске трговине и економских односа БиХ о извршеним активностима по питању одлагања радиоактивног отпада на ликалитету Трговска гора. У акту је Република Хрватска потврдила већ познату чињеницу да је донесена Стратегија збрињавања радиоактивног отпада, истрошених извора и истрошеног нуклеарног горива у 2014. години. Поред тога, наводе да из Стратегије произилази обавеза израде Националног програма спровођења наведене стратегије, којим ће се између осталог утврдити оквир за успостављање центра за збрињавање радиоактивног отпада. У акту се наводи да ће се за наведени Национални програм провести стратешка процјена утицаја на животну средину у складу са одредбама Директиве 2001/42/ЕЗ о процјени утицаја планова и програма на животну средину, што укључује и прекограничне консултације, али да израда Националног програма још није започета. Пред наведеног, Република Хрватска у акту истиче, да ће у потпуности поштовати одредбе Протокола о стратешкој процјени уз Конвенцију о процјени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, иако БиХ није ратификовала овај протокол.

У међувремену, Министарство је дошло до сазнања да се настављају активности од стране надлежних органа Републике Хрватске, те да је дана 03.06.2015. године упућен допис начелнику општине Двор којим се тражи учешће у инфомисању јавности на територији ове општине, ради настављања активности у даљњим истраживањима простора Трговска гора, који је програмом просторног уређења Републике Хрватске утврђен као простор за изградњу одлагалишта ниског и средњег радиоактивног отпада. О овој активности није званично упознато ово Министарство.

Дана 05.06.2015. године, од стране општине Нови Град, затражено је организовање састанка са Министарством на којем би се утврдиле наредне активности које би се заједнички могле предузети, у циљу позитивног рјешења проблема са одлагањем радиоактивног отпада на локалитету Трговска гора.

Дана 18.06.2015. године овом Министарству је, од стране Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, достављена Информација о сигурности збрињавања истрошеног горива и сигурности збрињавања радиоактивног отпада на Трговској гори. Информација је припремљена за Прламентарну скупштину БиХ од стране Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност БиХ, обзиром да је закључком Заједничке комисије Парламентарне скупштине БиХ за одбрану и сигурност, затражено припремање ове Информације у сарадњи са Министарством спољних послова БиХ и Министарством спољне трговине и економских односа БиХ. У наведеној информацији је истакнуто да је БиХ ратификовала Заједничку конвенцију о сигурности збрињавања истрошеног горива и сигурности збрињавања радиоактивног отпада, те да је ова конвенција за БиХ на снази од 31.10.2012. године. На редовном састанку уговорних страна ове Зајадничке конвенције, одржаном у сједишту Међународне агенције за атомску енергију IAEA у Бечу, дана 22.05.2015. године, на којем је учествовала и делегација БиХ, делегација Републике Хрватске је у свом извјештају потврдила намјеру изградње новог централног складишта  за радиоактивни отпад и отпад настао декомисионирањем нуклеарне електране Кршко, у складу са Стратегијом усвојеном 2014. године, те да је започета израда основног дизајна складишта и почетне процјене његовог утицаја на животну средину, након чега ће се спровести детаљна процјена сигурности овог складишта и његовог утицаја на животну средину, као и да су започете јавне расправе за одабир локације овог складишта на Трговској гори, у општини Двор. У том извјештају је наведено да локација још увијек није детаљно одређена с обзиром да се чека сагласност локалне заједнице, те је изнесена намјера Републике Хрватске да изврши консултације са сусједним државама, односно са БиХ, у складу са међународним конвенцијама. Дакле, Република Хрватска би требала да на основу члана 13. став 1. тачка (iv) Конвенције, званично затражи консултације са БиХ, као уговорном страном Конвенције, која може да буде директно угрожена од одлагања радиоактивног отпада и истрошеног горива на локацији Трговска гора, која је само пар километара удаљена од територије БиХ, односно општине Нови Град. До сачињавања ове информације званичан захтјев за консултације није достављен БиХ, односно Државној регулаторној агенцији, која је контакт тачка за Заједничку конвенцију о сигурности збрињавања истрошеног горива и сигурности збрињавања радиоактивног отпада. У информацији је наведено да се Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност, противи одлагању радиоактивног и нуклеарног отпада на Трговској гори, прије свега из разлога непосредне близине границе са БиХ, наводећи да не постоје примјери у свијету, да се такво одлагалиште налази ван подручја нуклеарне електране и у близини границе са другом државом. У информацији је дат приједлог да Парламентарна скупштина БиХ изрази према Републици Хрватској најоштрије противљење за лоцирање оваквог објекта на Трговској гори у општини Двор или на било којој другој локацији у близини границе са БиХ.

Дана 18.06.2015. године општина Нови Град је затражила од овог Министарства доношење резолуције  о противљењу изградње одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори.

Дана 19.06.2015. године ово Министарство упутило је Министарству спољне трговине и економских односа и Министарству иностраних послова, захтјев за одржавање састанка на тему намјере Републике Хрватске, на којем би били присутни: надлежне институције Републике Хрватске, министри ентитетских министарстава надлежних за заштиту животне средине, министар надлежног кантоналног министарства из Унско-санског кантона, те начелници општина/градова који су директно угрожени. Поред тога затражено је присуство посланика у Народној скупштини Републике Српске, посланика у Парламенту Федерације БиХ, те посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и директора Државне регулаторне агенције.

Дана 25.06.2015. године ово Министарство обавјештено је од стране Министарства спољне трговине и економских односа, да Република Хрватска није доставила обавјештење о активностима на изради неопходних докумената за одлагање радиоактивног отпада на локалитету Трговска гора. Уједно, овом Министарству су, од стране Министарства спољне трговине и економских односа достављени закључци Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, којима је Министарство спољне трговине и економских односа задужено да настави поступак ратификације Протокола о стратешкој процјени уз Еспо Конвенцију и формира радну групу за праћење активности у вези са изградњом одлагалишта на Трговској гори чији чланови треба да буду представници: Парламентарне скупштине БиХ, Министарства спољне трговине и економских односа, Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност, релевантних ентитетских министарстава и локалних заједница, а да предсједавајући Радне групе треба да буде контакт особа за Еспо Конвенцију.

Влада Републике Српске дала је сагласност за ратификацију Протокола и именовала чланове радне групе из Републике Српске.

Дана 27.11.2015. године  у Новом Граду је одржан Округли сто поводом „Приједлога Националног програма проведбе Стратегије збрињавања радиоактивног отпада, искоришћених извора и истрошеног нуклеарног горива Републике Хрватске“ на којем су представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију представили учесницима скупа активности Министартсва по питању већ предузетих активности на територији Републике Српске и БиХ и активности на реализацији закључака Парламентарне скупштине БиХ.

Поступајући по закључку Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1566/15 од 23.07.2015. године Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију је, користећи расположиве податке о штетном утицају радиоактивног и нуклеарног горива на животну средину и здравље људи, припремило Резолуцију о противљењу активностима узградње одлагалишта отпада ниске и средње радиоактивности у општини Двор, Република Хрватска. Наведена Резолуција је донесена од стране Народне скупштине Републике Српске на 15. посебној сједници одржаној дана 23.12.2015. године. Резолуција је заједно са Информацијом о предузетим активностима достављена у Министарство иностраних послова БиХ и другим институцијама на даље поступање.

Слиједом информација из општине Нови Град и Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклерану безбједност а које су указивале на поступке јавних расправа у Републици Хрватској у вези Студије о стратешкој процјени утицаја на околину и нацрт Приједлога националног програма спровођења стратегије збрињавања радиоактивног отпада, истрошених извора и истрошеног нуклеарног горива, ово Министарство је затражило поступање из надлежности органа Босне и Херцеговине како би се Босна и Херцеговина укључила у поступке и исказала своје примједбе у вези са реализацијом овог пројекта. Допис са прилозима је упућен Предсједништву БиХ, Министарству иностраних послова, Министарству спољне трговине и економских односа и Државној регулаторној агенцији за радијациону и нуклерану безбједност, указујући при том на грубо кршење више међународних уговора од стране Републике Хрватске. О поступању Министарства према наведеним институцијама је обавијештена општина Нови Град и Кабинет предсједника Владе Републике Српске, дана 18.02.2016. године.

Обзиром на чињеницу да није било званичних реаговања од институција Босне и Херцеговине на акт Министарства од 17.02.2016. године, Министарство је дана 25.02.2016. године упутило обавијест Државном заводу за радиолошку и нуклеарну сигурност Републике Хрватске и Министарству заштите околиша и природе те затражило званично обавјештавање надлежних институција у Босни и Херцеговини, укључујући и Министарсво као Focal point за Еспо Конвенцију. Истовремено је о овом поступању обавијештено Министарство иностраних послова, Министарство спољне трговине и економских односа, Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклерану безбједност и општина Нови Град.

Дана 26.02.2016. године Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклерану безбједност је доставила писмо акт Министарства иностраних послова којим је од стране Минисатрства заштите околиша и природе Републике Хрватске достављено обавјештење о позиву за исказивање намјере учествовања у прекограничном поступку доношења стратешке процјене утицаја на околину Националног програма спровођења стратегије збрињавања радиоактивног отпада, истрошених извора и истрошеног нуклеарног горива. Исто обавјештење је овом Министарству достављено од Министарства спољне трговине и економских односа БиХ дана 03.03.2016. године. Поступајући по ова два акта Министарство је, дана 04.03.2016. године, хитно одговорило Министарству спољне трговине и економских односа и исказало интерес за учешће у поступку и истовремено затражило од надлежних органа Републике Хрватске да се јавна презентација Стратешке студије и Националног програма проведбе стратегије збрињавања радиоактивног отпада, истрошених извора и истрошеног нуклеарног горива одржи у Новом Граду предлажући два термина за јавну презентацију. Овај акт је истовремено достављен Министарству иностраних послова, Федералном Министарству околиша и туризма, Државној регулаторној агенцији за радијациону и нуклерану безбједност, општини Нови Град и Министарсву заштите околиша и природе Републике Хрватске. Информација о овом акту је достављена и Предсједништву БиХ дана 04.03.2016. године.

Дана 03.03.2016. године Министарство је без званичног позива присуствовало јавној расправи на наведена два документа у општини Двор, Република Хрватска и том приликом директно исказало противљење реализацији оваквог пројекта на Трговској гори, указујући при том на доношење Резолуције од стране Републике Српске.

Имајући у виду чињеницу да је од стране Републике Хрватске званично достављено обавијештење о поступку у којем је Министарство исказало намјеру учешћа, дана 07.03.2016. године је припремљено обајештење о поступку у Републици Хрватској које је постављено на интернет страницу овог Министарства, а обавјештење са захтјевом за достављање примједби овом Министарству на документе Републике Хрватске је послато Државној регулаторној агенцији за радијациону и нуклерану безбједност (канцеларија у Сарајеву и Бањој Луци), Федералном министарству околиша и туризма, Министарству здравља и социјалне заштите, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству управе и локалне самоуправе, Министартсву за економске односе и регионалну сарадњу, Републичком заводу за заштиту културно – историјског и природног насљеђа, Институту за јавно здравство Републике Српске, Јавној установи „Воде Српске (канцеларија у Приједору и Бањој Луци), Институту за заштиту и екологију Републике Српске, Јавној установи „Институт за урбанизам и екологију, општинама Нови Град, Костајница и Козарска Дубица и Архус центру Бања Лука. О наведеним активностима је расправљано и на 39. сједници Међуентитетског тијела за заштиту животне средине одржаној у Сарајеву дана 10.03.2016. године.

Дана 18.03.2016. године одржан је састанак у Сарајеву на којем су учествовали надлежни министри за заштиту животне средине, министар Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност. На састанку је закључено да ће се интензивирати активности на формирању заједничке Радне групе за праћење стања и активности у вези одлагања радиоактивног отпада на Трговској гори те захтјевати минимално три јавне презентације докумената Републике Хрватске у Босни и Херцеговини, како би се заједничким снагама исказало противљење намјери Републике Хрватске да реализује пројекат одлагалишта радиоактивног отпада на локалитету Трговска гора.

 

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                       Сребренка Голић

                                            

03.03.2016
Сазив: 
9