Народни посланик Игор Остојић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 30. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Тражим да нам доставите све дозволе за изградњу објекта ''Гранд Трејд'' у Бања Луци (чији простор данас користи Телеком РС), које је издало Ваше Министарство и градска Управа Бања Лука.

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-156/17

Датум: 18.4.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС, на 17. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Тражим да нам доставите све дозволе за изградњу објекта „Гранд Трејд“ у Бањој Луци (чији простор данас користи Телеком РС), које је издало Ваше министарство и Градска управа Бања Лука.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске број 15.03-361-453/15 од 22.5.2015. године дата је  употребна дозвола инвеститору „ГРАНД ТРАДЕ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА за објекат бр. 5, те конструкцију дијела објекта број 2 која се односи на хипермаркет који залази у габарите објекта број 5 у приземљу и галерији, изведених радова на изградњи фазе А1 подземне етаже (-1) бруто грађевинске површине ниво -1: 4.340,80 м2, те конструкцију на изградњи фазе А1 подземне етаже (-2 и -3), и техничке просторије на подземним етажама (-2 и -3) неопходне за рад предметног објекта (спринклерска станица на етажи (-3), просторије агрегата на етажи (-2), просторије разводног ормара на етажи (-2), као дијелови прве фазе изградње комплекса пословно-стамбених објеката у Бањој Луци, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1764/1 к.о. Бања Лука 7 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 73/103 к.о. Бања Лука (стари премјер), а који је изведен на основу одобрења за грађење датих рјешењима овог министарства  и то: рјешењем број 15.03-361-105/12 од 03.5.2012. године, рјешењем број 15.03-361-195/12 од 12.4.2013. године и рјешењем број 15.03-361-195/12 од 19.5.2015. године. Употребном дозволом није обухваћен објекат број 2 који се односи на хипермаркет који залази у габарите објекта број 5 у приземљу и галерији, те подземне етаже -2 и -3 фазе А1 (бруто површине ниво -2: 4.055,50 м2 и ниво -3: 4.054,60 м2), због недовршености.

Рјешењем овог министарства број 15.03-360-99/15 од 29.6.2015. године истом инвеститору је дата употребна дозвола за изграђени прикључак на јавну комуналну инфраструктуру, 1. фаза привременог паркинга и саобраћајних површина за потребе стамбено-пословног комплекса на углу улица И Крајишког корпуса и Вука Караџића у Бањој Луци, који радови су изведени на основу рјешења овог министарства број 15.03-360-80/15 од 21.5.2015. године.

У прилогу Вам достављамо напријед копије наведених рјешења и то:

  1. рјешење број 15.03-361-195/12 од 03..5.2012. године
  2. рјешење број 15.03-361-195/12 од 12.4.2013. године,
  3. рјешење број 15.03-361-195/12 од 19.5.2015. године,
  4. рјешење број 15.03-360-80/15 од 21.5.2015. године,
  5. рјешење број 15.03-361-453/15 од 22.5.2015. године и
  6. рјешење број 15.03-360-99/15 од 29.6.2015. године.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                         Министар

                                                                                                                                                    Сребренка Голић

 

 

НАПОМЕНА: Документа у прилогу доступна у Служби НС РС.

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2017

Име посланика:

Сазив: 
9