Народни посланик Игор Остојић Министарству здравља и социјалне заштите и Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Питање постављам  министру здравља, а везано је и за МУП, а односи се  на пословање ЈУ Фонд дјечије заштите. За период док је Недељко Ћорић био замјеник директора овог Фонда склопљена су два штетна уговора, један се односи на склапање софтвера, а други се односи на ангажовање превозника и превоз дјеце са посебним потребама у пројекту  социјализација дјеце у Републици Српској. На тендер поводом овог  посла јавио се САС Прибој, који је у конзорцијуму са Бабић Бис турс из Зенице, добио посао, а тендером и уговором је било дефинисано да аутобуси који врше превоз ове дјеце  не смију бити старији од пет година. Овај човјек и његова фирма уопште нема такве аутобусе, његови аутобуси су старости између 19 и 18 година. Ове информације су јавне и налазе се у извјештају Главне службе за ревизију  јавног сектора Републике Српске која је вршила контролу у тој јавној установи и ја вас молим, господине министре, питање је веома јасно, прецизно и ја вас молим у писменој форми да ми доставите тражени одговор, значи везано за избор  превозника у овом пројекту који сам навео и везано за склапање софтвера док је именовани био замјеник директора ЈУ Фонда дјечије заштите, за који знамо да је нереалан у односу на заиста вриједност тог софтвера на тржишту у Републици Српској.

 Молим МУП  да се укључи у истрагу  поводом ове двије ствари које сам навео, када су у питању ова два посла која су склопљена за вријеме  док је господин Недељко Ћорић био замјеник  директора ЈУ Фонда дјечије заштите у Бијељини.

ОДГОВОР:

Број: 11/05-012-250/17

Бања Лука, 16.05.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

На Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25,26. и 27. априла 2017. године, у складу са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске,  народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је сљедеће посланичко питање:

               „Питање постављам министру здравља а везано је и за МУП, а односи се на пословање ЈУ Фонд дјечије заштите. За период док је Недељко Ћорић био замјеник директора овог Фонда склопљена су два штетна уговора, један се односи на склапање софтвера, а други се односи на ангажовање превозника и превоз дјеце са посебним потребама у пројекту социјализација дјеце у Републици Српској. На тендер поводом овог посла јавио се САС Прибој који је у конзорцијуму са Бабић Бис турс из Зенице, добио посао а тендером и уговором је било дефинисано да аутобуси који врше превоз ове дјеце не смију бити старији од пет година. Овај човјек и његова фирма уопште нема такве аутобусе његови аутобуси су старости између 19 и 18 година. Ове информације су јавне и налазе се у извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске која је вршила контролу у тој јавној установи и ја вас молим господине министре питање је веома јасно, прецизно и ја вас молим у писменој форми да ми доставите тражени одговор, значи везано за избор превозника у овом пројекту који сам навео и везано за склапање софтвера док је именовани био замјеник директора ЈУ Фонда дјечије заштите за који знамо да је нереалан у односу на заиста вриједност тог софтвера у Републици Српској. “

ОДГОВОР: 

JУ Јавни фонд за дјечију заштиту провео је поступке јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“ као и услуге развоја програма за вођење и реализацију права и имплементацију система за управљање документима (DMS) и пословног информационог система (ЕRP) ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у току 2015, односно 2016. године.

Поступци јавних набавки наведених услуга проведени су у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 39/14).

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске није надлежно за контролу поступка јавних набавки; институције надлежне за примјену Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине су Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине те Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине.

Сва документација у вези са предметним јавним набавкама доступна је на увид контролним органима.

За законитост рада јавне установе одговаран је директор,  у складу са Законом о систему јавних служби.

               С поштовањем,

 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р                                                                                                                          

                                                                                                                               Драган Богданић, др мед.

 

25.04.2017

Име посланика:

Сазив: 
9