Народни посланик Игор Остојић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 16. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

 

У којој је фази инвестиција и улагање у Рудник и Термоелектрану Угљевик, које је трабала да изврши Компанија Комсар-Енерџи?

Да ли ће из потписаних уговора и анекса Република Српска претрпјети штету?

Да ли се уговорене обавезе испуњавају и да ли су уговори раскинути?

Да ли су Влади достављене опомене пред тужбу?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-258-1/17

Датум: 22.08.2017. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић (Клуб посланика СДС-СРС РС) на 18. сједнице, одржаном 16.05.2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

              

„У којој је фази инвестиција и улагање у Рудник и Термоелектрану Угљевик које је требала да изврши компанија Комаср-Енерџи?

Да ли ће из потписаних уговора и анекса Република Српска претрпјети штету?

Да ли се уговорене обавезе испуњавају и да ли су уговори раскинути?

Да ли су Влади достављене опомене пред тужбу?“

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, даје информацију како слиједи:

Концесионар „Comsar Energy Republika Srpskа“ д.о.о. Бања Лука  је носилац концесије за иградњу ТЕ „Угљевик 3“, чија је укупна процијењена вриједност инвестиције 1.061.112.684,00 КМ. Концесионар је такођер носилац концесије за експлоатацију угља неопходног за изградњу термоелектране, коју је добио након проведених потребних истраживања и дефинисања потребних резерви угља.

За изградњу термоелектране прибављена је еколошка дозвола и дјелимично одобрење за градњу друге и четврте фазе. У 2015. години обезбјеђен је сертификат о прикључку термоелектране „Угљевик 3“ од Независног оператора система БиХ, а проводе се даље активности на изради остале документације, првенствено рударских пројеката.

У току 2016. године, у циљу затварања финансијске конструкције, главне активности концесионара су се односиле на преговоре са стратешким партнерима и потенцијалним купцима електричне енергије. Према извјештају достављеном од стране Концесионара, сложена ситуација на финансијским тржиштима, као и ниске (неповољне) цијене електричне енергије у Европи су значајно успориле активности на реализацији пројекта.

Према плану за 2017. годину предвиђене су активности на рјешавању преосталих имовинско-правних односа и прибављању дозвола за остале фазе изградње.

Уговорене обавезе се извршавају отежано из напријед наведених разлога, али до сада није било никаквих назнака да би концесионар раскидао уговор.

Не очекујемо да ће Република Српска претрпјети штету из потписаног Уговора о концесији и Анекса Уговора, јер Влада као страна потписница испуњава своје уговорне обавезе и својим активностима настоји да концесионару омогући градњу нове термоелектране.

Ово министарство нема никаква сазнања у вези евентуалне тужбе од стране Концесионара, нити видимо да има повода за исту, баш из горе наведених разлога.

 

                                                                                                                  МИНИСТАР

                                                                                                                 Петар Ђокић

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

 

 

 

 

16.05.2017
Сазив: 
9