Народни посланик Игор Остојић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 15. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Молим Вас да нам доставите преглед земљишних површина (честица) које је ПД ''Семберија'' Бијељина ставила под хипотеку са правним лицима у чију корист је заложено земљиште.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.5-011-94/17

Датум: 17.03.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић (Клуб посланика СДС-СРС РС) је на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15. фебруара 2017. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Молим вас да нам доставите преглед земљишних површина (честица) које је ПД „Семберија“ Бијељина ставила под хипотеку, са правним лицима у чију корист је заложено земљиште.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, бр: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), дефинисано је да Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, између осталог, обавља и управне и стручне послове који се односе на вођење евиденције о непокретностима и правима на непокретностима.

               Имајући у виду да Министарство не располаже подацима из јавних евиденција, а како је у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, вођење евиденција и права на напокретностима, између осталог и заложног права, затражено је од исте да нам достави преглед земљишних честица на којима је предузеће ПД „Семберија“ Бијељина уписало хипотеку, са правним лицима у чију корист је заложено земљиште.

               Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове је актом број 21.01/052-142/17 од 14.03.2017. године доставила земљишнокњижне изватке, гдје су у „Ц“  теретном листу уписани терети, између осталог и заложно право, те вам исте достављамо у прилогу акта.

               Прилог:  

 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 1599, к.о. Црњелово Доње, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 133, к.о. Даздарево, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 67, к.о. Међаши, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 71, к.о. Међаши, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 299, к.о. Међаши, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 68, к.о. Међаши, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 311, к.о. Трњаци, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 828, к.о. Трњаци, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 486, к.о. Дворови, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 3744, к.о. Дворови, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 1367, к.о. Јања 2., од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 14087, к.о. Бијељина 1, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 709, к.о. Пухаре-Пучиле, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 1037, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 1039, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 2382, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 5050, к.о. Бијељина 2, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 1939, к.о. Батковић, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 2410, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године,
 •  Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 2412, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 2459, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 2535, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године,
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 2976, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године и
 • Земљишнокњижни извадак, ул. бр. 2977, к.о. Бијељина Село, од 03.03.2017. године.

 

                        М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                             проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Прилог Земљишних извадака, 68 страница у PDF-у, доступно у Служби НС РС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017
Сазив: 
9